دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :  بررسی تأثیر اعلام سود بر عدم تقارن اطلاعاتی  شرکتها با تأکید بر برخی از ویژگی‌های گزارش‌گری مالی

 وی در رساله دکتری خود دقت پیش‌بینی سود شرکت‌های جدیدالورود به بورس اوراق بهادار تهران و عوامل موثر بر آن را برای سالهای 1373تا 1375  مورد بررسي قرارداد. از جمله عواملی که بر دقت پیش‌بینی سود شرکت‌ها موثربوده ودرتحقیق او مورد بررسی قرارگرفته، متغیرهایی چون: اندازه شرکت، عمر شرکت، قیمت سهام و درجه اهرم مالی شرکت است.  وی به این نتیجه رسید که بین تغییرات قیمت سهام و دقت پیش‌بینی سود رابطه معکوس و بین دقت پیش‌بینی سود و اندازه شرکت‌های جدیدالورود به بورس اوراق بهادار تهران رابطه مستقیم  وجود دارد.

مصطفی امید قائمی (1379)

بررسی رابطه قیمت سهام و حجم مبادلات سهام در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران را موضوع پایان‌نامه کارشناسی ارشد خود قرار داده‌اند. فرض اصلی این تحقیق بیان می‌دارد که تعداد سهام معامله‌شده روزانه با تغییر قیمت سهام در آن روز  دارای رابطه معنی‌دار و هم جهت می باشد یا نه و به عبارت دیگر با افزایش میزان معاملات انجام‌گرفته بر روی سهام یک شرکت خاص، میزان تغییر قیمت سهام آن چقدر خواهد بود.

وی نتایجی درباره رابطه بین میزان واریانس قیمت و میانگین تعداد سهام معامله‌شده و میانگین تعداد دفعات معامله روزانه و مقدار عددی قیمت سهام به عنوان نتایج جانبی ارائه نمود.  به نظر وی هر چند یافته‌های این تحقیق بسیاری سؤالات و ابهامات موجود در خصوص مکانیزم تغییر رفتار و روحیات بازار سرمایه در بورس تهران را پاسخ داده و مطالعات و یافته‌های موجود را توسعه داده است اما در عمل نیزنشان شرکت‌های مربوط است.  نتايج اين تحقيق نشان‌دهنده وجود بازده كوتاه مدت بيشتر سهام شرکت‌های جديدالورود به بازار نسبت به شاخص بازار بوده است. بنابراين آنان عملكرد قيمت­گذاري سهام شرکت‌های جديدالورود به بورس را مشابه بازارهاي سرمايه در كشورهاي مختلف دانسته­اند (عبده تبريزي و دموري،  1382)

خواجوي و ناظمي ( 1384 )

 نقش اقلام تعهدي در كيفيت سود را بررسي نمودند.  نتايج تحقيق آنها نشان می‌دهد كه ميانگين بازده سهام شرکت‌ها تحت تاثير ميزان اقلام تعهدي و اجزاي مربوط به آن قرار نمی‌گیرد.

ایرج نوروش ( 1385)

کیفیت اقلام تعهدی و سود با تأکید بر نقش خطای برآورد را مورد مطالعه قرارداد و به آزمون تجربی مدل دیچو و دیچو (2002) در مورد خطای برآورد اقلام تعهدی در بازار بورس تهران می‌پردازد. نتایج در طی سال‌های 83نشان می‌دهد که: میان تغییرات در سرمایه در گردش غیر نقدی و جریان‌های نقدی رابطه معنی‌داری وجود دارد،  از میان ویژگی‌های منتخب هر شرکت نظیر اندازه شرکت، م میزان فروش، چرخه عملیاتی و نوسان در اجزای اقلام (تعهدی) تغییرات در سرمایه در گردش (غیر نقدی را می‌توان به عنوان ابزاری برای ارزیابی کیفیت سود به کاربرد؛ و معیار مورد استفاده در ارزیابی کیفیت اقلام تعهدی که باقیمانده‌های حاصل از رگرسیون میان تغییرات در سرمایه در گردش و جریان‌های نقدی هستند. رابطه مثبت معنی‌داری با پایداری سود دارد.

 
 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

بررسی تأثیر اعلام سود بر عدم تقارن اطلاعاتی شرکتها با تأکید بر برخی از ویژگی‌های گزارش‌گری مالی

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

بررسی تأثیر اعلام سود بر عدم تقارن اطلاعاتی شرکتها با تأکید بر برخی از ویژگی‌های گزارش‌گری مالی

 برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

پایان نامه ارشد حسابداری: بررسی تأثیر اعلام سود بر عدم تقارن اطلاعاتی شرکتها با تأکید بر برخی از ویژگی‌های گزارش‌گری مالی