دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :  بررسی تأثیر اعلام سود بر عدم تقارن اطلاعاتی  شرکتها با تأکید بر برخی از ویژگی‌های گزارش‌گری مالی

 
   حسين فخاري (1373)

در پايان نامه كارشناسي ارشد خود “بررسي تاثير انتشار گزارشات ميان دوره اي بر قيمت و حجم مبادلات سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد مطالعه قرارداد. وي در تحقيق خود تاثير انتشار 46 گزارش ميا ن دور اي را بر قيمت و حجم مبادلات سهام در فاصله سال‌های 1370الي 1373 مربوط به 22 شركت از شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسي قرارداد طبق نتایج بدست آمده از این تحقیق می‌توان به این نکته رسید که اگر چه کانال‌های اطلاعاتی بازار سرمایه ایران متفاوت بوده و سرمایه‌گذارها از روند منطقی برای خرید و فروش سهام استفاده نمی‌کنند، وی با محاسبه بازده غیرعادی با استفاده از قیمت و شاخص‌های هفتگی و محاسبه متوسط گردش و دفعات سهام با استفاده از روش بیور اثر انتشار گزارشات میان دوره ای را بر قیمت و حجم مبادلات بررسی نمود. وی در تحقیق خود به وجود نرخ بازده غیرعادی (+یا -) در هفته‌های اعلان و افزایش مبادلات در این هفته‌ها اشاره کرده است.

محمد علی مرادی (1373)

در پایان نامه کارشناسی ارشد خود موضوعی با عنوان “اعلام سود حسابداری از طریق انتشار صورت‌های مالی و رفتار قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران “را مورد بررسی قرارداد تا ازاین طریق رفتار تغییر قیمت سهام در قبال اعلان سود حسابداری را از طریق انتشار صورت‌های مالی اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار دهد. مهم‌ترین نتیجه‌ای که از آزمون این فرضیه بدست آمد این بود که بنا به دلایلی چند از جمله کوچک بودن وسعت و اندازه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و محدود اوراق بهادار را مطرح ساخت.  به نظر ایشان سود حسابداری از این جهت که می‌تواند در پیش‌بینی قیمت سهام یا جریان سود مورد انتظار ابزار بااهمیتی باشد، برای سرمایه‌گذاران از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است؛  بنابراین،  از نظر وی اگر بین سود حسابداری و توزیع یا اعلان سود که مورد علاقه سهامدار است ارتباطی برقرار باشد،  وی همچنین در تحقیق خود حداکثر میزان مبادلات را در دو هفته قبل از برگزاری مجمع شرکتها بیان می‌کند و دلیل این امر را نیز نشت اطلاعاتی ذکر نموده است.

علی عمارلو (1377)

در پایان نامه کارشناسی ارشد خود موضوعی را با عنوان “بررسی تاثیر تغییر Eps پیش‌بینی شده شرکتها توسط مدیریت بر قیمت سهام “مورد مطالعه قرارداد.  فرضیه اصلی این تحقیق بیان می‌دارد که انتشار اعلامیه‌های سود پیش‌بینی شده دربردارنده محتوای اطلاعاتی مفیدی بوده و در تصمیم‌گیری استفاده‌کنندگان موثر است.  نتایج تجزیه و تحلیل‌های انجام‌شده نشانگر این است که گزارش‌های سود پیش‌بینی شده دارای محتوای اطلاعاتی نمی‌باشد و در نتیجه اطلاعاتی را به بازار سرمایه انتقال نمی‌دهد.

عزت اله جمشیدی (1377)

مطالعه رابطه درآمد و قیمت سهام را در بورس اوراق بهادار تهران را موضوع تحقیق خود د ر پایان نامه کارشناسی ارشد خود قرار داده است. پرسش اصلی در پژوهش وی این است که بین درآمد و قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران، چه رابطه‌ای وجود دارد؟ آیا رابطه مشاهده‌شده می‌تواند نا به هنجاری نسبت E/Pرا توضیح دهد؟

حميد خالقي مقدم (1377)

 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

بررسی تأثیر اعلام سود بر عدم تقارن اطلاعاتی شرکتها با تأکید بر برخی از ویژگی‌های گزارش‌گری مالی

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

بررسی تأثیر اعلام سود بر عدم تقارن اطلاعاتی شرکتها با تأکید بر برخی از ویژگی‌های گزارش‌گری مالی

 برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

پایان نامه ارشد حسابداری: بررسی تأثیر اعلام سود بر عدم تقارن اطلاعاتی شرکتها با تأکید بر برخی از ویژگی‌های گزارش‌گری مالی