دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :  بررسی تاثیر عدم انعطاف پذیری هزینه ها و ساختار سرمایه در بورس اوراق بهادارتهرانی

 دستمزدهاي بيشتري كنند، هزينه هاي گسترش و تعويض كارگاه هاي توليدي بيشتر خواهد شد كه همه اين عوامل باعث مي شوند تا نياز شركت براي گردآوري سرمايه بيشتر شود. همزمان با اين مسئله، بانك مركزي به منظور كنترل تورم درصدد كاهش عرضه وجوه بر می آیند و در نتيجه افزايش تقاضا از يك سو و كاهش عرضه وجوه از سوي ديگر، هزينه بهره (هزينه سرمايه شركت ها) را افزايش می دهد (نصيرپور[1]، 1379).

 

افشاي بيشتر اطلاعات صرف نظر از هزينه‌هاي افشاي اطلاعات اضافي از يک سو هزينه معاملات سهام را کاهش مي‌دهد که اين امر به کاهش نرخ بازده موردانتظار سرمايه‌گذاران و کاهش هزينه حقوق صاحبان سهام منجر مي‌شود و از سوي ديگر با افزايش ميزان افشا در گزارش‌هاي سالانه، بازار سهام شرکت شفاف‌تر شده و اين امکان را براي سرمايه‌گذاران ايجاد مي‌نمايد که با اطمينان بيشتري پارامترهاي موثر بر قيمت سهام را برآورد نمايند. با کاهش ريســک عدم اطمينان نرخ بازده مورد انتظار سهامداران و در نهايت هزينه سرمايه نيز کاهش مي‌يابد (بوتوسان[2]، 1997).

باري[3] و براون[4] در سال 1985 استدلال كردند در زماني كه افشا تكميل نمي شود، سرمایه گذاران ريسك هايي را در پیش بینی بازده آتي سرمایه گذاری هاي خود تحمل می کنند. اگر تنوع بخشي اين ريسك ممكن نباشد، سرمایه گذاران به منظور تحمل ريسك اطلاعات، بازده اضافي تقاضا می کنند. مديران به اين منظور به افشاي اختياري اطلاعات ترغيب مي شوند تا ريسك اطلاعات را كاهش دهند و بنابراين هزينه سرمايه شان را نيز كاهش دهند.

بعد دوم كه نقطه نظر مقابل نظريه قبلي است بيان می کند كه افشاي بيشتر و در فواصل زماني كمتر موجب افزايش هزينه سرمايه مي شود. اين ديدگاه كه بيشتر جنبه تجربي دارد تا تئوري، متكي به اين منطق و استدلال است كه هر چه ميزان افشاء و دفعات آن افزايش می یابد، تغييرات قيمت سهام واحد اقتصادي در اثر افشاء بيشتر شده و افزايش تغييرات قيمت سهام باعث افزايش پراكندگي بازده سهم در كوتاه مدت ودر نتيجه افزايش ريسك سرمایه گذاری و اين افزايش ريسك موجب افزايش نرخ بازده مورد انتظار سهامداران و ساير سرمایه گذاران مي شود و در نهايت موجب افزايش هزينه سرمايه شركت مي گردد. البته تحقيقاتي كه انجام شده حاكي از اين است كه بايد در مورد جزئيات افشاء، نوع افشاء از لحاظ اجباري يا اختياري بودن و زمان افشاء و همچنين نحوه برخورد با اطلاعات داخلی (محرمانه) در بازار سرمايه توجه ويژه اي شود. چرا كه اين1- محمد نصيرپور، “بررسي تأثير اندازه شركت بر هزينه سرمايه شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران”، پايان نامه دوره كارشناسي ارشد دانشگاه شهيد بهشتی، (1379).

1- Botosan, C. 1997. Disclosure level and the cost of equity. The Accounting Review 72: 323-349.

2- Barry

3- Brown

 
 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

بررسی تاثیر عدم انعطاف پذیری هزینه ها و ساختار سرمایه در بورس اوراق بهادارتهرانی

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

بررسی تاثیر عدم انعطاف پذیری هزینه ها و ساختار سرمایه در بورس اوراق بهادارتهرانی

 برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

پایان نامه ارشد حسابداری: بررسی تاثیر عدم انعطاف پذیری هزینه ها و ساختار سرمایه در بورس اوراق بهادارتهران

دسته‌ها: دسته اصلی