دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :  بررسی تاثیر عدم انعطاف پذیری هزینه ها و ساختار سرمایه در بورس اوراق بهادارتهرانی

 اقتصادي موجب تغيير هزينه تأمين مالي آنها خواهد شد. مقررات قيمت گذاري نيز يكي ديگر از عواملي است كه مي تواند سودآوري و ريسك واحد اقتصادي را تحت تأثير قرار داده و به تبع آن هزينه سرمايه آن را تغيير دهد. با توجه به مطالب فوق مي توان دلايل نوسانات ريسك و هزينه تأمين مالي صنايع مختلف را به شرح زير خلاصه كرد:

1- نرخ يا نسبت سودآوري در بين صنايع مختلف يكسان نيست.

2- ميزان رقابت و شدت آن در صنايع مختلف متفاوت است.

3- رشد مورد انتظار در صنايع گوناگون يكسان نيست.

2-3-2-3-2-8- رشد سود

عمران و پوينتون[1] (2004) به اين نتيجه رسيدند كه در شركت هايي با رشد سود بالا، سهامداران در هر سال انتظار افزايش سود را داشته، در نتيجه انتظار بازده مورد انتظار بالاتري رانيز دارند. بنابراين اين شركت ها هزينه سرمايه بالاتري خواهند داشت. پس مي توان نتيجه گرفت كه بين رشد سود و هزينه سرمايه ارتباط مثبتي وجود دارد.

 

2-3-2-3-2-9-  نقدينگي

نقدينگي مي تواند هم اثر افزايندگي و هم اثر كاهندگي روي هزينه سرمايه داشته باشد. از يك ديدگاه هرچه ميزان نقدينگي شركت بالاتر باشد ريسك ناشي از ناتواني در بازپرداخت بدهي هاي سررسيد شده كاهش می یابد. بنابراين از انتظارات اعتباردهندگان كاسته شده و هزينه سرمايه كاهش می یابد. از سوي ديگر، به دليل آن كه موجودي نقد و دارايي هاي جاري داراي نرخ بازده پايين تري هستند برخي مديران ريسك پذير و جسور سعي می کنند تا با داشتن كمترين ميزان نقدينگي از بدهي هاي جاري بيشترين استفاده را ببرند. در چنين حالتي ريسك نقدينگي بسيار بالا خواهد رفت و احتمال خطر عدم توانايي در پرداخت بدهي هاي سررسيد شده افزايش می یابد و موجب مي شود بازده مورد انتظار سرمایه گذاران افزايش يافته و به تبع، هزينه سرمايه افزایش یابد (نصیر پور، 1379).

به عبارت ديگر، نقدينگي پايين ممكن است از سرمایه گذاری هاي سودآور جلوگيري كند و همچنين نقدينگي خيلي زياد نيز ممكن است نشان دهنده استفاده ناكافي از وجوه باشد. بنابراين، ارتباط مثبت يا منفي بين هزينه سرمايه و نقدينگي جاي بحث دارد (عمران و پوينتون، 2004).

1- Omran, Mohammed & John, Pointon “The determinants of cost of capital by industry within an emerging economy:Evidence from Egypt”, International Journal of Business,9(3), (2004) PP 237-258

 
 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

بررسی تاثیر عدم انعطاف پذیری هزینه ها و ساختار سرمایه در بورس اوراق بهادارتهرانی

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

بررسی تاثیر عدم انعطاف پذیری هزینه ها و ساختار سرمایه در بورس اوراق بهادارتهرانی

 برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

پایان نامه ارشد حسابداری: بررسی تاثیر عدم انعطاف پذیری هزینه ها و ساختار سرمایه در بورس اوراق بهادارتهران

دسته‌ها: دسته اصلی