دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 بررسی تطبیقی موضوع عبادت اطفال از منظر فقهای شیعه و اهل سنت

کارکردهای عبادت

تقدیس و پرستش، امری غریزی و از نیازهای فطری بشر است. به قول ویلیام جیمز، «در ما غرایزی هست که ما را به دنیای دیگر پیوند می دهد؛ همان طور که غرایزی به این جهان پیوند می دهد».به عبارت دیگر، «عبادت» حالتی روحانی و معنوی است که مبدأ و مقصد مادی ندارد. بنابراین، انسان با عبادت به یک احساس معنوی و فرامادی خود پاسخ می دهد و لازمة هر احساس طبیعی، این است که پاسخ دادن به آن، موجب لذت و ابتهاج است و پایه ای از پایه های سعادت بشر را تشکیل می دهد.امیرمؤمنان در لذت ما قبل از عبادت و انس با پروردگار می فرماید: «پروردگارا! تو از هر انیسی برای دوستانت انیس تری و از همة آنها برای کسانی که به تو اعتماد کنند، برای کارگزاری، آماده تری؛ آنان را در باطن دلشان مشاهده می کنی و در اعماق ضمیرشان، بر حال آنان، آگاهی و میزان بصیرت و معرفتشان را می دانی؛ رازهای آنان، نزد تو آشکار است و دل های آنان در فراق تو، بی تاب. اگر تنهایی سبب وحشت آنان گردد، یاد تو، مونسشان است و اگر سختی ها بر آنان فروریزد، به تو پناه می برند».[1]

عبادت و نیایش، خلوتی برای کسب نورانیت نفس و بازیافتن خود واقعی و فرونهادن خود خیالی است.

اقبال لاهوری می گوید: «… عمل عبادت یا نیایش است که به نورانیت نفسانی می انجامد…».[2]

او همچنین نیایش را از تفکر محض، برتر داشته و می گوید: «در عمل تفکر، ذهن، حقیقت و واقعیت را مشاهده و دنبال می کند؛ در نیایش… از اندیشه، برتر و بالاتر می رود و خود حقیقت و واقعیت را تسخیر می کند…».[3]

همو بر آن است که: «نیایش به عنوان وسیلة اشراق نفسانی، عمل حیاتی و متعارفی است که به وسیلة آن، جزیرة کوچک شخصیت، وضع خود را در کل بزرگ تری از حیات، اکتشاف می کند»[4]

ویلیام جیمز دراین باره می گوید: «… حقیرترین فرد بر روی زمین با این توجه عالی، خود را واقعی و باارزش احساس می کند»

عبادت، پرواز روح به افق های وسیع تر از حضیض مادی و تنگنای حیات محدود حیوانی است. در این سیر روحانی، انسان می یابد که نیازی فراتر از حاجات و لذتی فراتر از لذات بدنی و وجودی برین و جاوید، ورای کالبد محدود فانی دارد.

[1] مرتضی مطهری، سیری در نهج البلاغه، 1390ش،ص 97-98.

[2] همان، ص 89

[3] همان، ص 192.

[4] همان، ص 199.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:بررسی تطبیقی موضوع عبادت اطفال از منظر فقهای شیعه و اهل سنت

دسته‌ها: دسته اصلی