دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 بررسی تطبیقی موضوع عبادت اطفال از منظر فقهای شیعه و اهل سنت

عبادت – ایمان – اخلاق[1]

امام علی علیه السلام در خطبة 196 نهج البلاغه پس از اشاره به پاره ای از مفاسد اخلاقی، چون سرکشی، ظلم، تکبر و… می فرماید: «چون بشر در معرض این آفات اخلاقی و بیماری های روحی است، خداوند به وسیلة نمازها و زکات ها و روزه ها، بندگان مؤمن خود را از این آفات، حراست و نگهبانی می کند…».[2]

هر گناهی، اثری تاریک کننده و کدورت آور بر دل باقی می گذارد و میل به کارهای نیک را کاهش و رغبت به دیگر مفاسد و گناهان را افزایش می دهد؛ در مقابل، عبادت و بندگی، وجدان مذهبی انسان را پرورش می دهد؛ گرایش به شر و فساد را زایل می گرداند و میل به خیر و نیکی را جایگزین آن می سازد.

در خطبة 196 نهج البلاغه آمده است: «.. این عبادت ها، دست ها و پاها را از گناه باز می دارند؛ چشم ها را از خیرگی باز داشته، به آنها خشوع می بخشد؛ نفوس را رام می گردانند؛ دل ها را متواضع می نمایند و باد دماغ را زایل می سازند»[3]

آموزه های عبادی اسلامی، ویژگی ها و امتیازاتی دارد که برخی از آنها به اختصار عبارتند از:اسلام دین جامع و همه جانبه نگر است؛ نه چنان زندگی را درگیر عبادت به معنی خاص آن می کند که دیگر امور زندگی مختل گردد و نه آن چنان به دیگر فعالیت ها بها می دهد که رابطه با خدا و عبادت و نیایش، فراموش گردد. اسلام، زندگی و معنویت را با یکدیگر توأم می سازد و همة مراتب ظاهری و باطنی حیات را در نظر می گیرد؛ عبادت را در متن زندگی، همگانی و دلپذیر می سازد.[4]

در اسلام، عبادت، گستره ای فراخ دارد و منحصر به اموری ویژه (عبادی به معنی خاص) نیست؛ در اسلام، تعلیم و تعلم و تفکر، عبادت است.در روایت است که «.. هیچ عبادتی مانند فکر نیست»اسلام به روح عبادت که تذکر و ارتباط با خداست قناعت نکرده، بلکه از نظر تربیتی به عبادت شکل داده و به آنها هم نهایت اهمیت را داده است [و] در عبادات، نیّت، طهارت و نظافت، احترام به حقوق، وقت شناسی، جهت شناسی، تصورات عالی، ضبط نفس در مقابل احساسات و غرایز، اعلام صلح و سلم با صالحان و پاکان، همکاری و همدلی و استعانت و عبادت دسته جمعی [و] اجتماع عملی در جماعات [را] در حج و غیره، قرار داده است.[5]

[1] همان، ص 176.

[2] مرتضی مطهری ،سیری در نهج البلاغه،1387ق، ص 97.

[3] همان، ص 96 – 97.

[4]  مرتضی مطهری، تعلیم و تربیت در اسلام، ص 344؛ ولاءها و ولایت ها، ص 69.

[5] همان، ص 26.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:بررسی تطبیقی موضوع عبادت اطفال از منظر فقهای شیعه و اهل سنت

دسته‌ها: دسته اصلی