دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه : بررسی جامعه شناختی عوامل مؤثر بر اصلاح بدن در بین زنان 20 تا 44 ساله شهر تهران

 

4-2-6 بررسی گویه­های سازنده شاخص اصلاح بدن

در این قسمت به بررسی گویه­های سازنده­ی شاخص اصلاح بدن پرداخته می شود. به منظور سنجش این شاخص 25 گویه در نظر گرفته شده که به شرح جدول صفحه بعد آمده است.

جدول 4-5: جدول توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب گویه‌های سازنده شاخص اصلاح بدن

گویه­ میزان
اصلاً خیلی کم کم تاحدی زیاد خیلی زیاد جمع
1.کنترل وزن از طریق رژیم غذایی فراوانی 33 27 39 129 77 79 384
درصد 6/8 7 2/10 6/33 1/20 6/20 100
2.کنترل وزن از طریق ورزشهای هوازی نظیر )پیاده روی( فراوانی 17 32 59 101 91 84 384
درصد 4/4 3/8 4/15 3/26 7/23 9/21 100
3.کنترل وزن از طریق دستگاههای بدنسازی فراوانی 131 55 50 55 63 30 384
درصد 1/34 3/14 13 3/14 4/16 8/7 100
4.کنترل وزن از طریق سونا فراوانی 137 62 66 61 37 21 384
درصد 7/35 1/16 2/17 9/15 6/9 5/5 100
5.کنترل وزن از طریق طب سوزنی فراوانی 220 37 43 42 31 11 384
درصد 3/57 6/9 2/11 9/10 1/8 9/4 100
6.کنترل وزن از طریق جراحی و برداشتن چربیها نظیر )لیپوساکش ولیپولیزر ) فراوانی 220 29 41 32 43 19 384
درصد 3/57 6/7 7/10 3/8 2/11 9/4 100
7.کنترل وزن از طریق مصرف دارو فراوانی 193 36 41 44 42 28 384
درصد 3/50 4/9 7/10 5/11 9/10 3/7 100
8.استفاده از جرحی برای زیباتر شدن بدنم نظیر )گذاشتن پروتز، برداشتن پهلو و ران( فراوانی 208 33 30 49 43 21 384
درصد 2/54 6/8 8/7 8/12 2/11 5/5 100
9.استفاده از لیزر جهت رفع زوائد پوستی نظیر  خال، لکه‌های پوستی­و چین و چروک( فراوانی 149 39 46 64 48 38 384
درصد 8/38 2/10 12 7/16 5/12 9/9 100
10.برخی خدمات دندانپزشکی که صرفاً جهت زیبایی انجام می‌شود فراوانی 96 39 48 93 60 48 384
 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

بررسی جامعه شناختی عوامل مؤثر بر اصلاح بدن در بین زنان 20 تا 44 ساله شهر تهران

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

بررسی جامعه شناختی عوامل مؤثر بر اصلاح بدن در بین زنان 20 تا 44 ساله شهر تهران

 برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی جامعه شناختی عوامل مؤثر بر اصلاح بدن در بین زنان 20 تا 44 ساله شهر تهران در سال 91

دسته‌ها: دسته اصلی