دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه : بررسی جامعه شناختی عوامل مؤثر بر اصلاح بدن در بین زنان 20 تا 44 ساله شهر تهران

  درصد 44 4/10 4/9 3/13 12 9/10 100
یافته¬ها نشان داد که، 8/25 درصد از پاسخگویان در حد کم6/33 درصد در حد متوسط و 6/40 درصد در حد زیادی بیان کرده¬اند که از طریق رژیم غذایی به کنترل وزن خود می-پردازند.
یافته¬ها گویای این مطلب است که، 1/28 درصد از پاسخگویان در حد کم، 3/26 درصد در حد متوسط و 6/45 درصد در حد زیادی اظهار داشته‌اند که از طریق ورزش‌های هوازی نظیر )پیاده¬روی( به کنترل وزن خود می¬پردازند.
یافته¬ها نشان داد که، 5/61 درصد از پاسخگویان در حد کم، 3/14 درصد در حد متوسط و 2/24 درصد در حد زیادی بیان کرده¬اند که از طریق دستگاه‌های بدنسازی به کنترل وزن خود می¬پردازند.
یافته¬ها مبین این مطلب است که، 69 درصد از پاسخگویان در حد کم، 9/15 درصد در حد متوسط و 1/15 درصد در حد زیادی اظهار داشته‌اند که از طریق سونا به کنترل وزن خود می-پردازند.
یافته¬ها نشان داد که، 1/78 درصد از پاسخگویان در حد کم، 9/10 درصد در حد متوسط و 11 درصد در حد زیادی اظهار داشته‌اند که از طریق طب سوزنی به کنترل وزن خود می-پردازند.
یافته¬ها نشان داد که، 5/75 درصد از پاسخگویان در حد کم، 3/8 درصد در حد متوسط و 1/16 درصد در حد زیادی بیان کرده-اند که از طریق جراحی و برداشتن چربی‌ها نظیر )لیپوساکشن و لیپولیزر( به کنترل وزن خود می¬پردازند.
یافته¬ها مبین این مطلب است که، 3/70 درصد از پاسخگویان در حد کم، 5/11 درصد در حد متوسط و 2/18 درصد در حد زیادی اظهار داشته‌اند که از طریق مصرف دارو به کنترل وزن خود می پردازند.
یافته¬ها نشان داد که، 6/70 درصد از پاسخگویان در حد کم، 8/12 درصد در حد متوسط و7/16 درصد در حد زیادی اظهار داشته‌اند که از جراحی برای زیباتر شدن بدنشان نظیر )گذاشتن پروتز، برداشتن پهلو و ران( استفاده می‌کنند.
یافته¬ها گویای این مطلب است که، 9/60 درصد از پاسخگویان در حد کم، 7/16 درصد در حد متوسط و 4/22 درصد در حد زیادی اظهار داشته‌اند که از لیزر جهت رفع زوائد پوستی نظیر )خال، لکه‌های پوستی وچین و چروک( استفاده می‌کنند.
یافته¬ها نشان داد که، 7/47 درصد از پاسخگویان در حد کم، 2/24 درصد در حد متوسط و 1/28 درصد در حد زیادی بیان کرده¬اند که از خدمات دندانپزشکی که صرفاً جهت زیبایی انجام می‌شود استفاده می‌کنند.
 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

بررسی جامعه شناختی عوامل مؤثر بر اصلاح بدن در بین زنان 20 تا 44 ساله شهر تهران

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

بررسی جامعه شناختی عوامل مؤثر بر اصلاح بدن در بین زنان 20 تا 44 ساله شهر تهران

 برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی جامعه شناختی عوامل مؤثر بر اصلاح بدن در بین زنان 20 تا 44 ساله شهر تهران در سال 91

دسته‌ها: دسته اصلی