دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه : بررسی جامعه شناختی عوامل مؤثر بر اصلاح بدن در بین زنان 20 تا 44 ساله شهر تهران

 می­دهند از ورزش‌های خاصی مثل یوگا یا مدیتیشن استفاده کنند و در مقابل 1/15 درصد مخالفت خود را در این خصوص اعلام داشته­اند. البته 9/29 درصد نیز نظری نداشته‌اند.

یافته­ها مؤید این مطلب است که، 8/57 درصد از پاسخگویان بیان کرده‌اند که با تکنیک‌هایی از قبیل مهندسی ذهن می‌توان مسیر زندگی را تغییر داد و در مقابل 8/13 درصد مخالفت خود را در این خصوص اعلام          داشته­اند. البته 4/28 درصد نیز نظری نداشته‌اند.

 

4-2-13 بررسی سنجش شاخص سرمایه فرهنگی

در ابتدا نتایج حاصل از سنجش سرمایه فرهنگی آورده شده است و در ادامه به بررسی گویه­های سازنده آن پرداخته می‌شود.

جدول 4-12: فراوانی پاسخگويان  بر حسب شاخص سرمایه فرهنگی

موارد فراوانی درصد
کم 57 8/14
متوسط 225 6/58
زیاد 102 6/26
جمع کل 384 100
شاخص‌های آماری 92/15= میانگین

28/4= انحراف معیار

5= مینیمم نمره

25= ماکزیمم نمره

 

براساس یافته­های جدول فوق می­توان گفت، 15 درصد از پاسخگویان در حد کم، 59 در حد متوسط و 26 درصد نیز در حد زیادی از سرمایه فرهنگی برخوردارند. با توجه به میانگین شاخص می­توان گفت سرمایه فرهنگی در نمونه مورد مطالعه در حد متوسط رو به بالایی است.

یافته­ها گویای این مطلب است که، 1/20 درصد از پاسخگویان در حد کم، 8/20 درصد گاهی اوقات و 1/59 درصد در حد زیادی ابراز داشته‌اند که از موزه بازدید می‌کنند.

یافته­ها نشان داد که، 3/32 درصد از پاسخگویان در حد کم، 2/23 درصد گاهی اوقات و 5/44 درصد در حد زیادی اظهار داشته‌اند که به انجام فعالیت های هنری نظیر) نقاشی، موسیقی ،صنایع دستی‌و…) می‌پردازند.

یافته­ها گویای این مطلب است که­، 1/14 درصد از پاسخگویان در حد کم، 8/26 درصد گاهی اوقات و 1/59 درصد در حد زیادی ابراز داشته‌اند که  به تئاتر می‌روند.

یافته­ها نشان داد که، 8/38 درصد از پاسخگویان در حد کم، 6/26 درصد گاهی اوقات و 6/34 درصد در حد زیادی ابراز داشته‌اند که به خواندن کتاب )غیر درسی( می‌پردازند.

یافته­ها مؤید این مطلب است که، 4/54 درصد از پاسخگویان در حد کم، 8/13 درصد گاهی اوقات و 8/31 درصد در حد زیادی اظهار داشته‌اند که به موسیقی گوش می‌کنند.


 

 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

بررسی جامعه شناختی عوامل مؤثر بر اصلاح بدن در بین زنان 20 تا 44 ساله شهر تهران

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

بررسی جامعه شناختی عوامل مؤثر بر اصلاح بدن در بین زنان 20 تا 44 ساله شهر تهران

 برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی جامعه شناختی عوامل مؤثر بر اصلاح بدن در بین زنان 20 تا 44 ساله شهر تهران در سال 91

دسته‌ها: دسته اصلی