دانلود پایان نامه

 

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه : جایگاه حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری جدید 

 

و بيشتر از يك ساعت وكيل چنين حقي ندارد. در پايان ملاقات وكيل مي‌تواند ملاحضات خود را كه مي‌تواند شامل لايحه دفاعيه نيز باشد، براي درج در پرونده ارائه نمايد.

در اين جرايم، متهم پس از يك هفته از شروع تحت‌نظر قرار گرفتن، امكان ملاقات با وكيل را دارد: 1-جرايم سازمان يافته 2- جرايم عليه امنيت داخلي يا خارجي كشور 3- سرقت 4- مواد مخدر و روانگردان5- جرايم مستوجب مجازات سلب حيات 6- جرايم مستوجب مجازات حبس ابد 7- جرايم موجب مجازات هرگونه شكنجه متهم به منظور اخذ اقرار و يا اجبار او به امور ديگر ممنوع بوده و اقرارهاي اخذ شده بدين وسيله حجت شرعي و قانوني نخواهد داشت. تحقيقات و بازجويي‌ها بايد مبتني‌بر اصول و شيوه‌هاي علمي قانوني و آموزش‌هاي قبلي و نظارت لازم صورت گيرد و يا كساني كه ترتيبات و مقررات را ناديده گرفته و در اجراي وظايف خود به روش‌هاي خلاف آن متوسل شده‌اند براساس قانون برخورد جدي صورت گيرد. پرسش‌ها بايد مفيد و روشن و مرتبط با اتهام يا اتهامات انتسابي باشد و از كنجكاوي در اسرار شخصي و خانوادگي و سؤال از گناهان گذشته افراد و پرداختن به موضوعات غيرمؤثر در پرونده احتراز كرد.

به موجب ماده 60 اين موارد ممنوع بوده و تخلف از آن موجب مي‌شود تا اظهارات متهم در پاسخ به چنين سؤالاتي و يا اظهارات ناشي از اجبار يا اكراه معتبر نباشد. 1- اجبار يا اكراه متهم 2- استفاده از كلمات موهن 3- طرح سؤالات تلقيني يا اغفال‌كننده 4- طرح سؤالات خارج از موضوع اتهام

در ذيل ماده با توجه به اهميت بازجويي و امكان تضييع حقوق فرد متهم در اين مرحله، مقرر داشتند كه در تاريخ، زمان (ساعت) و طول مدت بازجويي بايد در اوراق صورت‌مجلس قيد شود و به امضا يا اثرانگشت متهم برسد.

ماده‌62 «تحميل هزينه‌هاي ناشي از انجام وظيفه ضابطان نسبت به كشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع‌آوري ادله وقوع جرم، شناسايي و يافتن و جلوگيري از فرار و مخفي شدن متهم، دستگيري وي، حمايت از بزه‌ديده و خانواده او در برابر تهديدات ابلاغ اوراق و اجراي تصميمات قضائي تحت هر عنوان در بزه‌ديده ممنوع است».

اين ماده از نوآوري‌هاي قانون‌گذار در قانون جديد است كه در قانون سابق وجود نداشت. تحميل اين هزينه‌ها كه ناشي از انجام وظايف ضابطان است تحت هر عنوان و به صورت مطلق بر بزه‌ديده ممنوع است: 1-كشف جرم 2- حفظ آثار و علائم و جمع‌آوري ادله وقوع جرم 3- شناسايي و يافتن و جلوگيري از فرار و مخفي شدن متهم و دستگيري وي 4- حمايت از بزه‌ديده و خانواده او در برابر تهديدات 5- ابلاغ اوراق قضايي 6- اجراي تصميمات قضايي[1]

گفتار پنجم: حقوق متهم در مرحله احضار

اگر چه صرف تقديم شكوائيه براي شروع به تحقيق كافي است اما لزوماً به احضار مشتكي عنه منجر نمي‌شود و قاضي براي احضار مشتكي عنه بايستي ادله كافي در اختيار داشته باشد زيرا از جمله موضوعاتي كه در هنگام بازجوئي به متهم تفهيم مي‌شود اتهام وارده و ادله آن است. در این مرحله از ق.آ.د.ک. جدید که در فصل ششم از بخش دوم این قانون با عنوان « احضار و تحقیق از متهم، شهود و مطلعان» شاخته شده است، بازپرس نبايد بدون دليل كافي براي توجه اتهام، كسي را به عنوان متهم احضار و يا جلب كند اگر چه مقررات آيين‌ دادرسي توجه به این نکته ضروری است که قيد جمله «نتيجه عدم حضور‌. ..» بسيار ضروري است زيرا شخص احضار شده بايستي از تبعات عدم حضور خود مطلع شود. اگر چه بقيه موارد مندرج در ماده 170 الزامي است اما ذكر اين جمله چون به محدوديت آزادي اشخاص منجر مي‌شود اهميت بيشتري مي‌يابد.در جرائمي كه به تشخيص بازپرس، حيثيت اجتماعي، عفت يا امنيت عمومي اقتضاء كند. علت احضار ذكر نمي‌شود، اما متهم مي‌تواند براي اطلاع از علت حضور به دفتر مرجع قضايي مراجعه كند[2].

دليل ذكر «علت حضور» براي اين است كه شخص احضار شده از اتهامي كه متوجه اوست. مطلع شده و با خود ادله و مداركي كه دارد به همراه بياورد و يا به عبارتي ديگر براي دفاع از خود اماده باشد اما چون امكان اطلاع ديگر اشخاص از احضاريه وجود دارد قانون‌گذار براي حفظ حيثيت اشخاص اين استثناء را مقرر كرده است. در مورد نحوۀ ابلاغ احضاریه از نوآوریی‌های که در قانون جدید بوجود آمده این است که هر گاه شخص احضار شده بي‌سواد باشد، مأمور ابلاغ، مفاد احضاريه را به وي تفهيم مي‌كند؛ در قانون سابق آ.د.ك چنين مقرر شده است كه در حضور دو نفر شاهد ابلاغ شود كه اين موضوع حذف گرديده است بعلاوه قانون‌گذار

[1]– مصدق، محمد، آیین دادرسی کیفری، تهران، انتشارات، جنگل جاودانه، 1393، ص 234

[2]– خالقی، علی، همان

 

 

روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

 پایان نامه پایان نامه جایگاه حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری جدید-سایت ارشدها

 
 

روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

پایان نامه پایان نامه جایگاه حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری جدید-سایت ارشدها

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 

دسته‌ها: دسته اصلی