دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 بررسی جایگاه مسئولیت پزشکان در قبال بیماران و خانواده‌ آنان، در نظام حقوقی ایران

تعریف جرم در لغت و اصطلاح

جرم در لغت به معناي «گناه» آمده است و در اصطلاح، عليرغم تعاريف زيادي كه از جرم شده، هنوز هم اين موفقيّت بدست نيامده تا از جرم، آن چنان تعريفي به عمل آيد كه مورد قبول همگان قرار گيرد و در زمان و مكان واجد ارزش باشد و دليل اين امر نيز اين است كه پديدۀ جرم، بر حسب نظر دانشمندان و محققان، داراي مباني و صور گوناگون است. به سخني ديگر، آنچه كه از نظر يكي جرم محسوب مي‌شود، بر حسب ديگري نه تنها ممكن است عنوان جرم به خود نگيرد، بلكه امكان دارد كه حتي عملي پسنديده به شمار آيد(شامبیاتی:1393، 23).

جرم در زبان قرآن و به تبع آن در فقه اسلامی، عبارتست از انجام دادن فعل يا گفتن قولي است كه شارع مقدس آن را منع كرده است. به عبارت ديگر افعال و اقوالي جرم تلقي مي‌شوند كه مغاير با احكام يا اوامر و نواهي باري تعالي باشند به طوري كه در آيۀ دوازدهم سورۀ مائده «يَجرمنّكُم» به معناي كارهاي زشت و ناپسند وارد شده است و نيز لفظ «مجرمين» در آيۀ چهل و هشتم از سورۀ قمر نيز ناظر به اعمال و رفتار زشت كساني است كه در گمراهي به سر مي‌برند. همين معنا را مي‌توان از آياتي كه در باب انواع جرايم مشمول است قصاص نفس، قصاص عضو، ديه، حد زنا، حد قذف، حد سرقت در قرآن كريم وارد شده است استشهاد نمود(ولیدی:1392، 13).

بر اساس رویکرد علمی، جرم پدیده اجتماعی و جهانی است که تحت عناوینی چون سرپیچی،سرکشی،رفتار انحرافی‌ و ناپسند با خلقت بشر آغاز شده است. همان گونه که آدم و حوا،خود به علت ارتکاب عمل نهی شده‌ای‌ از بهشت رانده شدند و پسرشان قابیل برادر خود هابیل را به قتل رساند(مائده و بقره آیات،3،53،82 72).

تعريف جرم كار آساني نيست،گفته می شود جرم عملي است كه نظم اجتماعي را برهم مي زند، اما اين تعريف نه تنها مشكلي را حل نمي كند، بلكه يك مشكل را به سه مشكل تبديل مي كند:

1-منظور از نظم چيست؟

2-منظور از اجتماع كدام اجتماع است؟

3-تشخيص اين امر با كيست؟

برخی از مهمترین تعاریف جرم عبارتند از: جرم عبارت است از هر شيوه، رفتاري كه قانون را نقض كند. هرجا كه قانون وجود دارد، جرم نيز وجود دارد. قوانين، هنجارهايي‌اند كه توسط حكومت‌ها، به عنوان اصولي كه شهروندان بايد از آنها پيروي كنند، تعريف شده‌اند(گيدنز:1386، 33).

عده اي از حقوقدانان معتقدند كه نقص قانون هر كشوري در اثر عمل خارجي، در صورتي كه انجام وظيفه يا اعمال آن را تجويز نكند و مستوجب مجازات هم باشد، جرم ناميده مي شود(تاج زمان:1385، 43).

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:بررسی جایگاه مسئولیت پزشکان در قبال بیماران و خانواده‌ آنان، در نظام حقوقی ایران

دسته‌ها: متفرقه