دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 بررسی حقوقی جرم جعل مادی  در قانون مجازات 1392

تعريف شماره و كارت ملي

الف ) شماره ملي : عددي است ده رقمي‌و منحصر به فرد كه توسط سازمان ثبت احوال كشور براي هر فرد ايراني تعيين و به وي اختصاص داده مي‌شود[1] .

ب ) كارت شناسايي ملي : سند شناسايي اتباع ايراني است كه توسط سازمان ثبت احوال كشور صادر مي‌گردد و در آن مشخصات فردي ، شماره ملي ، كد پستي و محل سكونت دارنده كارت درج مي‌گردد[2].

5 ) موادي از قانون الزام اختصاص شماره ملي و كدپستي

1-5- ماده 38 قانون ثبت احوال مصوب 1355

در نقاطي كه دولت مقتضي بداند و اعلام كند كساني كه سن آنها از 15 سال به بالا است بايد داراي كارت شناسايي دائم بوده و هميشه آن را همراه داشته باشند . كارت شناسايي كه حاوي مشخصات و اثر انگشت و عكس و نشاني محل سكونت و گروه هاي اصلي خون خواهد بود و ترتيب صدور و ترتيب درج مشخصات دارنده كارت شناسايي و چگونگي تحصيل اطلاعات مربوط به سكونت و ساير اطلاعات از قبيل گروه خون و اشخاصي كه براي صغار و مجانين كارت شناسايي اخذ نمايند در آئين نامه اجرايي تعيين خواهد شد .

2-5- ماده 1 قانون الزام اختصاص شماره ملي و كدپستي براي كليه اتباع ايراني مصوب 1376

وزارتخانه هاي كشور و پست و تلگراف و تلفن موظفند با رعايت قوانين و مقررات ، براي كليه اتباع ايراني شماره ملي و كد پستي اختصاص دهند .

3-5- ماده 2 قانون الزام اختصاص شماره ملي و كد پستي

كليه اشخاص حقيقي و حقوقي ، وزارتخانه ها ، سازمان ها ، شركت ها و موسسات دولتي و وابسته به دولت ، دانشگاه ها ، بانك ها ، شهرداري ها ، نهادهاي انقلاب اسلامي‌و نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي‌ايران و شركت ها و موسساتي كه شمول قانون بر آن ها مستلزم ذكر نام است موظفند از شماره ملي و كد پستي ده رقمي‌كه توسط سازمان ثبت احوال كشور و در قالب كارت شناسايي و با همكاري شركت پست جمهوري اسلامي‌ايران براي شناسايي افراد و اشخاص و محل كار يا سكونت آن ها حسب مورد اختصاص خواهد يافت تبعيت نموده و بكار گيرند .

[1]  ماده يك آئين نامه اجرايي قانون الزام اختصاص شماره ملي و كدپستي براي كليه اتباع ايراني مصوب 1376 .

[2]  ماده يك آئين نامه اجرايي قانون الزام اختصاص شماره ملي و كد پستي …. مصوب 1376 .

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:بررسی حقوقی جرم جعل مادی  در قانون مجازات 1392

دسته‌ها: دسته اصلی