دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 بررسی حقوقی جرم جعل مادی  در قانون مجازات 1392

– ضررهاي اجتماعي و فردي

    هر دو شق ضرر مادي و معنوي مي‌تواند شكل اجتماعي يا فردي داشته باشد و به تعبيري ديگر، ضررهاي فردي و اجتماعي هم بصورت مادي و هم بصورت معنوي تحقق مي‌يابند كه با توضيح مختصر به هر كدام اشاره مي‌گردد .

ضررهاي فردي : اگر ضرر ناشي از جعل چه به صورت مادي و چه به صورت معنوي متوجه شخص خاصي باشد در آن صورت ضرر را ضرر فردي مي‌گويند.

ضررهاي اجتماعي : در صورتي كه جعل به منافع خصوصي يك فرد لطمه وارد نسازد ، بلكه به جامعه ضرر برساند ، ضرر اجتماعي تحقق يافته و چنين جعلي علي رغم اينكه به شخص ضرر نرسانده ، قابل مجازات خواهد بود .

لازم به توضيح است در مواردي كه جعل به منافع مالي دولت لطمه وارد مي‌سازد در قابل مجازات بودن آن هيچ ترديدي وجود ندارد ، ولي ايراد صدمه به منافع معنوي دولت نيز براي تعقيب مجرم كافي است چرا كه در جرائم جعل اسناد هويتي كه از اسناد رسمي‌محسوب مي‌شوند حتي اگر كمترين ضرر مالي وارد نيامده باشد به لحاظ ايراد خدشه به اعتماد عمومي‌نسبت به اسناد دولتي و رسمي‌قابل تعقيب و مجازات مي‌باشند .

ششم : روشهاي جعل در اسناد هويتي

بطور كلي جعل در اسناد هويتي به پنج طريق عمده انجام مي‌شود كه هر كدام از اين روشها نيز به صورت هاي مختلف تحقق مي‌يابد . براي تشريح شيوه هاي جعل در اين اسناد ، بدواً به روشهاي كلي جعل در اسناد هويتي و مدارك شناسايي اشاره نمود و سپس صور مختلف هر كدام از اين روش‌ها را مورد بررسي قرار داده و در نهايت شگردهايي كه بصورت مورد در ارتباط با يك يا چند نوع از اسناد هويتي بوقوع مي‌پيوندند تشريح مي‌گردد .

پنج روش عمده اي كه براي جعل اين نوع اسناد بكار مي‌رود به شرح ذيل است :

  • ايجاد تغييرات در مندرجات سند و مشخصات دارنده آن اعم از نام ، نام خانوادگي ، شماره شناسنامه ، تاريخ تولد يا تاريخ هاي مهم ديگر مرجع صادر كننده و غيره .
  • تغيير و تعويض عكس دارنده مدرك شناسايي

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:بررسی حقوقی جرم جعل مادی  در قانون مجازات 1392

دسته‌ها: دسته اصلی