دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :   بررسی خصوصیت یک مدل گرانش با ثابت ساختار ریز متغییر

 

پس اصل انسانی برای جهانی که خیلی نزدیک به تخت باشد یا ثابت کیهانشناسی که خیلی نزدیک به صفر باشد نمی تواند درست باشد. این محدودیت به این دلیل رخ می دهد که ثابت ها در عصر سلطه ی ماده تا زمانی که خمیدگی و ثابت کیهانشناسی نقشی در انبساط عالم ندارند تغییر می کنند. شروع دوره ی ثابت کیهانشناسی یا خمیدگی ویژگیهای دینامیکی برای پایداری ثابت ها دارد. به دلیل این که افزایش بیش از حد ثابت ساختار ریز شرایط مساعد برای وجود ساختارهای اولیه ی جهان را غیر ممکن می کند. زیرا اگر عالم به طور دقیق تخت باشد و یا ثابت کیهانشناسی به طور دقیق صفر باشد ثابت ساختار ریز در عصر ماده بطور نامحدود افزایش می یابد.

در عصر غبار ثابت ساختار ریز افزایش می یابد تا زمانی که به مقدار لازم برای پیدایش و تداوم زندگی برسد، اگر جهان تخت و ثابت کیهانشناسی وجود نداشته باشد در این صورت در یک دوره ی خیلی طولانی ثابت ساختار ریز افزایش خواهد یافت به طوری که به احتمال زیاد باعث انقراض و از بین رفتن ساختارهای ماده و حیات خواهد شد که مخالف اصل انسانی است. برعکس یک ثابت کیهانشناسی غیر صفر و مثبت و یا یک خمیدگی خاص و منفی افزایش ثابت ساختار ریز را متوقف خواهد کرد و باعث ایجاد حیات و تداوم آن خواهد شد، اگر زندگی در فاز خمیدگی یا ثابت کیهانشناسی وجود داشته باشد افزایش پیاپی ثابت ساختار ریز  تهدیدی برای زندگی نخواهد داشت مگر اینکه جهان در خود فرو ریزد و چگالی آن بسیار زیاد شود.

پ- بررسی جزئیات سنتز هسته ای در ستارگان نشان داده است یک تغییر در مقدار ثابت ساختار ریز با جابجایی %4 کلید تشدید انرژی در هسته ی اکسیژن وکربن است که برای تولید مخلوط کربن و اکسیژون از بریلیوم بعلاوه هلیوم-4 و کربن-12 بعلاوه هلیوم-4 در واکنش های ستارگان نیازمند است.

ت-پایداری ماده ی غیر نسبیتی در حضور یک میدان مغناطیسی قوی و ماده ی نسبیتی در غیاب میدان مغناطیسی، مستلزم آن است که ثابت ساختار ریز خیلی بزرگ نباشد.

ث-مقدار ثابت ساختار ریز با پایداری اتم بررسی می شود. اگر ثابت ساختار ریز  شود لایه های داخلی اتم بور به هم نزدیک می شوند و الکترون ها در نهایت روی هسته سقوط می کنند. اگر ثابت ساختار ریز افزایش یابد تمام اتم ها نسبیتی و ناپایدار می شوند و تولید جفت می کنند. برای این که دافعه ی الکترومغناطیسی بین پروتون ها از نیروی هسته ای قوی تجاوز نکند بایستی  باشد برای این شرط بایستی  باشد. در صورتی که اتم ها چند الکترونی باشند از معادله ی نسبیتی شرودینگر پیروی می کنند در این صورت  ناپایداری اتمها هنگام رخ می دهد که ثابت ساختار ریز به مقدار  افزایش یابد. در اتم های چند الکترونی حدی روی α برای پایداری اتم ها وجود دارد که به عدد اتمی وابسته است. اگر  باشد پایداری برای اتم ها در هر صورتی رخ می دهد و اگر  باشد برای تمام مقادیر  اعداد اتمی، اتم ناپایدار است.

4-3 نتایج مشاهدات تلسکوپ VLT برای تغییرات ثابت ساختار ریز

خطوط جذبی کوازارها آزمون های دقیقی برای بررسی تغییرات ثابت ساختار ریز در مکان های مختلف جهان ارائه کرده است. تغییر در ثابت ساختار ریز سبب جابجایی طول موج های سکون گذار های ت)تجزیه و تحلیل اثرهای سیستمی که به تازگی انجام شده است قادر به تشخیص هرگونه اثرات تک سیستمی که در حد تغییرات α باشد نیست.

 
 
 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

بررسی خصوصیت یک مدل گرانش با ثابت ساختار ریز متغییر

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

بررسی خصوصیت یک مدل گرانش با ثابت ساختار ریز متغییر

 برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

پایان نامه بررسی خصوصیت یک مدل گرانش با ثابت ساختار ریز متغییر

دسته‌ها: دسته اصلی