دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :   بررسی خصوصیت یک مدل گرانش با ثابت ساختار ریز متغییر

 

-4 حدود تغییرات ثابت ساختار ریز با پتانسیل گرانشی در طیف کوتوله های سفید

میدان های نرده ای نور می توانند به طور طبیعی در بسیاری از مدل های کیهانشناسی مدرن و نظریه های انرژی بالا در فیزیک ظاهر شوند. در مدل استاندار برخی پارامتر ها از قبیل ثابت های جفت شدگی بنیادی و جرم توده ها تغییر می کنند. مانند بار گرانشی[1] که صرفاً در اطراف اجسام خیلی سنگین مانند کوتوله های سفید ایجاد می شود.

برای اجسامی مانند ستارگان و سیارات که خیلی نسبیتی نیستند جرم کل و بار نرده ای با تعداد نوکلئون های موجود در جسم متناسب است. نمونه های مختلف جفت شدگی بین میدان

نرده ای و دیگر میدان ها می تواند باعث افزایش یا کاهش قدرت جفت شدگی نرده ای در اطراف اجسام سنگین شود. برای تغییرات کوچک تغییر میدان نرده ای در فاصله ی  از چنین جسمی به جرم  پتانسل گرانشی  متناسب است با:

اگر ضریب تناسب را  بگیریم برای تغییرات ثابت ساختار ریز داریم:

 

در این رابطه  که برابر کسر کوچکی از تغییرات  است. خط فرکانسی که در طیف کوتوله های سفید قرار دارد از مرتبه ی سوم انتقال به سرخ مقادیر  هستند به دلیل جمع انتقال به سرخ گرانشی و دوپلری و هر پتاسیلی دیگری که تغییر در آزمایشگاهی  را ایجاد کند.

 

رابطه ی بین طول موج های آزمایشگاهی و طول موج هایی که در نزدیکی کوتوله های سفید قرار دارند به صورت زیر است:

[1]-جرم گرانشی نماینده ی مقدار نیرویی است که به جسم در میدان گرانشی وارد می‌شود. هرچه جرم گرانشی جسم بیشتر باشد، نیروی بیشتری از سوی میدان گرانشی به آن وارد می‌شود. جرم گرانشی را گاهی بار گرانشی(مانند بار الکتریکی)  نیز می‌نامند.

 
 
 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

بررسی خصوصیت یک مدل گرانش با ثابت ساختار ریز متغییر

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

بررسی خصوصیت یک مدل گرانش با ثابت ساختار ریز متغییر

 برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

پایان نامه بررسی خصوصیت یک مدل گرانش با ثابت ساختار ریز متغییر

دسته‌ها: دسته اصلی