دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :   بررسی خصوصیت یک مدل گرانش با ثابت ساختار ریز متغییر

 

 

کنش الکترومغناطسی به شکل زیر نوشته می شود.

کنش میدان نرده ای را به شکل زیر در نظر می گیریم.

این کنش از دو قسمت هندسی و مادی تشکیل شده است. قسمت اول کنش هندسی و قسمت دوم کنش مادی و شامل ،  که به ترتیب لاگرانژی الکترومغناطیسی، میدان نرده ای و قسمت مادی کنش هستند. که در این کنش  ،  ثابت کیهانشناسی و  تانسور نرده ای خمش هستند. اگر از این کنش وردش بگیریم داریم:

که درآن   است. اگر قسمت هندسی کنش را در  ضرب کنیم.

 

و با توجه به رابطه زیر داریم.

با وردش از لاگرانژی، تانسور انرژی-تکانه و معادله ی دینامیکی میدان نرده ای داریم:

 

2-3 عصر سلطه ی غبار[1]:

اگر فرض کنیم در این  عصر   باشد معاد له ی 3-24 به صورت زیر در می آید.

[1]– The Dust-dominated era

 
 
 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

بررسی خصوصیت یک مدل گرانش با ثابت ساختار ریز متغییر

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

بررسی خصوصیت یک مدل گرانش با ثابت ساختار ریز متغییر

 برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

پایان نامه بررسی خصوصیت یک مدل گرانش با ثابت ساختار ریز متغییر

دسته‌ها: دسته اصلی