دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :  بررسی رابطه بین مدیریت ریسک اعتباری با مطالبات معوق بانک ملت مطالعه موردی مدیریت شعب بانک ملت استان سمنان

 
 

2سود و زيان قابل اجرا نباشند. در ساير موارد، محققين اسلامي به كارگيري اين عقود را جايز نمي دانند و هشدار داده اند كه استفاده از اين عقود، سيستم را به سمت نظام ربوي سوق مي دهد و معتقدند كه بايد استفاده از عقود مشاركتي جايگزين استفاده از عقود مبادله اي شود(اصلی، 1390،34-1).

همانطور كه بيان شد در حال حاضر نرخ سود تسهيلات متناسب با نرخ سود سپرده ها و سود مورد انتظار بانكها براي عقود مبادله اي و مشاركتي توسط شوراي پول و اعتبار تعيين مي شود نرخ هاي سود تسهيلات در نظام بانکي كشور ما از سالهاي اسلامي شدن سيستم بانكي به صورت اداري تعيين مي شود.

اين نرخ ها از حداكثر حدود 25درصد تا سال 1379 به نرخ 11 درصد در سالجاري كاهش يافته است در سال هاي گذشته نرخ هاي سود تسهيلات در بخش هاي مختلف متفاوت تعيين مي شود كه از سال 1384 نرخ سود تسهيلات براي كليه بخشها يكسان و 16درصد تعيين شد در دو سال گذشته نيز نرخ سود عقود مبادله اي بر مبناي مدت تعيين مي شد كه باتوجه به ماهيت اين عقود نرخ ها قطعي مي باشند         (اصلی، 1390، 34-1).

در چند سال اخير نرخ سود عقود مبادله اي ثابت و در مورد عقود مشاركتي مقرر شد بر مبناي سوآوري هر پروژه در پايان سال مالي و پس از حسابداري پروژه تعيين شود لذا بانكها كه هزينه تجهيز منابع آنها بيش از نرخ سود تعيين شده براي عقود مبادله اي بود باتغيير پرتفوي تسهيلات خود از عقود مبادله اي به سمت عقود مشاركتي سعي نمودند كه همچنان حاشيه فعاليت تجهيز و تخصيص منابع خود را مثبت نگه دارند و از اين محل سودآوري نصيب سپرده گذار و صاحب سهم نمايند .

در سياست هاي پولي ، اعتباري و نظارتي بانكي كشور در سال 1390، بر اساس مفاد ماده 6، ضمن اينكه نرخ سود عقود غيرمشاركتي تا سررسيد 2 سال معادل 11درصد و براي سررسيد بيش از 2 سال معادل 14 درصد در نظر گرفته شده است(اصلی، 1390،34-1).

در قسمتي از ماده مذكور عنوان شده است كه به استناد ماده 20 قانون عمليات بانكي بدون ربا، دامنه نرخ سود مورد انتظار عقود مشاركتي قابل درج در قرارداد بين موسسه اعتباري و مشتري ، بين 14 تا 17 درصد تعيين مي شود كه علاوه بر بي توجهي به ماهيت حقوقي و شرعي عقود مشاركتي، بندهاي اشاره شده در ماده 20 قانون عمليات بانكي بدون ربا نيز به درستي مورد توجه قرار نگرفته است. زيرا بر اساس بند1، تعيين حداقل يا حداكثر نسبت سهم سود بانكها در عمليات مشاركت و مضاربه مدنظر بوده و هيچ اشاره اي به نرخ سود مورد انتظار نشده است ، دوم آنكه در چنين قراردادهايي اصولاً نرخ خاصي درج نمي شود تحليل وظايف بانكهاي مركزي مدرن دنيا،‌ حاكي از آنست كه فقط نرخ سود كوتاه مدت را تعيين مي كنند اين نرخ يك نرخ مرجع و كمترين نرخي است كه بر اساس آن بانك هاي معتبر به يكديگر وام هاي كوتاه

 
 
 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

بررسی رابطه بین مدیریت ریسک اعتباری با مطالبات معوق بانک ملت مطالعه موردی مدیریت شعب بانک ملت استان سمنان

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

بررسی رابطه بین مدیریت ریسک اعتباری با مطالبات معوق بانک ملت مطالعه موردی مدیریت شعب بانک ملت استان سمنان

 برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

پایان نامه ارشد مدیریت صنعتی گرایش مالی: بررسی رابطه بین مدیریت ریسک اعتباری با مطالبات معوق بانک ملت