دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه : بررسی رابطه بین مهارتهای مدیریتی مدیران و رضایت شغلی کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس

 

درصد افراد رضایت بالا دارند در تحقیق حاضر ترفیعات به عنوان چهارمین عامل عنوان شده است كه در اين عامل با تحقیق ساعدی همخواني ندارد. در نهايت تعداد افرادی که امتیازهای کمتری به رضایت از حقوق داده اند بیشتر از کسانی هستند که با امتیازهای بالا رضایت خود را نسبت به ترفیعات نشان داده اند در واقع تعداد نفرات با امتیازات کم 75 درصد کل جامعه را نشان می دهد  و 25 درصد رضایت بالا دارند یعنی كاركنان دانشگاه نسب به حقوق رضايت خيلي پاييني دارند كه با تحقيق ساعدی در تضاد مي باشد.

بنابراین با توجه به نتایج به دست آمده در این پژوهش, مهارتهای مدیران يكي از مهم ترين متغيرهاي موثر بر رضايت شغلي كاركنان بوده که اثربخشي , كارآيي و بهره وري نيروي انساني را افزایش مي دهد. مديران سازمان ها به منظور افزايش بهره وري سازمان نيازمند نيروهاي متعهد و با انگيزه مي باشند از آنجاييكه تعهد و انگيزه كاركنان رابطه بسيار نزديك با رضايت آنها دارد مديران مي توانند با بكارگيري موثر مهارتهاي مديريتي گام هاي مهمي در جهت افزايش بهره وري كاركنان و در نتيجه بهره وري سازمان بردارند

.

رضایت کارکنان و عوامل موثر بر آن در این تحقیق:

با توجه به نمودارشماره 6 که در فصل 4 آورده شده است مشخص می شود تعداد افرادی که امتیازهای کمتری نسبت به رضایت کلی کارکنان داده اند کمتر از کسانی هستند که با امتیازهای بالا رضایت خود را نسبت به رضایت کلی کارکنان نشان داده اند که در واقع تعداد نفرات با امتیازات کم تقریبا 44 درصد کل جامعه را نشان می دهد به عبارتی 56 درصد افراد جامعه رضایت کافی را دارنددر این تحقیق  مهارت انسانی و ادراکی از عوامل موثر در افزایش رضایت شغلی است.

در تحقیقی با عنوان بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان شرکت سهامی آب منطقه ای کرمان رشدی در سال 1382  بیان کرده است بیش از 70 در صد کارکنان شرکت سهامی آب منطقه ای کرمان از کار خود احساس رضایت دارند وی افزایش امکان گردش شغلی و دادن استقلال بیشتر و رعایت عدالت را از دیگر عوامل موثر بر افزایش رضایت شغلی کارکنان بیان می کند.

عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان اجرایی استان همدان عنوان تحقیقی است که هزاوه ای و همکاران مورد بررسی قرار داده اند نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد عوامل مربوط به مشخصات شغلی زیر بر اساس اولویت بر روی رضایتمندی کارکنان اثر دارد.

  • داشتن حقوق و مزایای خوب
  • لزوم مهارتهای خاص در انجام وظایف شغلی
  • دریافت بازخورد از طرق مختلف در مورد نتایج انجام وظایف کاری
 
 
 
 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

بررسی رابطه بین مهارتهای مدیریتی مدیران و رضایت شغلی کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

بررسی رابطه بین مهارتهای مدیریتی مدیران و رضایت شغلی کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس

 برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

پایان نامه ارشد : بررسی رابطه بین مهارتهای مدیریتی مدیران و رضایت شغلی کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس

دسته‌ها: دسته اصلی