دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :  بررسی رابطه بین مهارت ارتباطی مدیران و رضایت شغلی کارکنان دانشگاه شاهرود

 

 

 

 

درک رضایت کارمند :این متغیر نشان می دهدچگونه مشتری رضایت کارمند از شغل را درک می کند. این رضایت به وسیله احساسات کارمند درباره شغل نمایش داده می شود و مفهوم آن ” ارزیابی کلی از کارمند از کار در شرکت ” است.

درک وفاداری کارمند :وفاداری به معنای “هدف کارمندان از ماندن در شرکت وتمایل آنها به اینکه شرکت را به عنوان یک مکان خوب کاری به سایرین معرفی کنند” است .بین وفاداری کارکنان و وفاداری مشتری به سازمان ارتباط مثبتی وجود دارد. به خصوص در سازمان هایی که کارکنان با مشتریان ارتباطات خوبی دارند. در واقع کارمند وفادار باعث ایجاد مشتری وفادار می شود و این نیز باعث سودآوری سازمان می گردد .[1]

درک تعهد کارمند :این متغیر نشان می دهد چگونه مشتریان تعهد کارمندان را به سازمان درک می کنند. تعهد کارمندان فداکاری آنها را جهت حفظ سازمان برای رسیدن به اهداف نشان می دهد. این فداکاری با انجام کار با بهترین کیفیت، تعهد برای حل مشکلات مشتریان، استفاده درست از زمان کاری، تلاش برای معرفی خدمات مختلف سازمان نشان داده می شود.

میر وآلن برای تعهد 3جزء را ارائه کردند: 1- تعهد اسمی2-تعهد اثربخش3-تعهد هنجاری یا تعهد تناوبی.

تعهد اثربخش به معنای ایجاد یک ارتباط قوی بین اشخاص وسازمان ها است. شاخص هایی که تعهد سازمانی را اندازه گیری می کنند، شامل: پذیرش اهداف و ارزش های سازمان، تمایل به تلاش در جهت دستيابی به اهداف سازمان و قصد ماندن در سازمان است.[2] تعهد اسمی به این معنا است که شخص در ظاهر خود را متعهد نشان می دهد در صورتی که در اصل به سازمان متعهد نیست. تعهد تناوبی به معنای تجربه کارمندان از سازمان است به این معنا که آیا چیزهایی را که در سازمان سرمایه گذاری کرده اند (تحصیلات ،تجربه کاری قبلی و…) به ثمر رسیده است یا خیر.

تصویر: منظور از تصویر روشی است که خدمات در ذهن مشتریان تداعی می شود، قسمتی به وسیله عوامل کیفیتی و قسمتی به وسیله عوامل و حالت های فیزیولوژیکی. بر طبق یافته های هوک تصاویر خدماتی به دو شکل اند: 1- تصویری که ترکیبی از فاکتورهای فیزیولوژیکی و وظیفه ای است .2- تصویری که برمبنای ادراکات مصرف کننده است نه واقعیت موجود.

مجموعه سهمی هر چند ناچیز را به گردن دارند، احساس موفقیت و رضایت شغلی به خودی خود به وجود می آید.(لگزیان ، 1388، www.hamegan،com)

[1] – Reichheld&Sasser1990

[2] – Dipboye1994

 

 

 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

بررسی رابطه بین مهارت ارتباطی مدیران و رضایت شغلی کارکنان دانشگاه شاهرود

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

بررسی رابطه بین مهارت ارتباطی مدیران و رضایت شغلی کارکنان دانشگاه شاهرود

 برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت : بررسی رابطه بین مهارت ارتباطی مدیران و رضایت شغلی کارکنان

دسته‌ها: