دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :   بررسی رابطه بین نوع ساختار سازمانی و منابع قدرت مديران در واحدهای ستادی دانشگاه شیراز

 
 

هدف کلی پژوهش بررسی رابطه بین نوع ساختار سازمانی و منابع قدرت مورد استفاده مدیران در واحدهای ستادی دانشگاه شیراز بود، لذا پژوهش از لحاظ هدف «کاربردی» و از جهت روش، جز پژوهش‌های توصيفي و از نوع «همبستگی» است.

 

 

3-2- جامعه آماري

 

جامعه آماری پژوهش حاضر، کلیه کارکنان حوزه ستادی دانشگاه شیراز در سال 1390 (1044 نفر) است و از این تعداد 400 نفر زن و 644 نفر مرد مي­باشد که در جدول شماره (4) بدان اشاره شده است.

 

 

 

                                     جدول شماره (4): فراوانی و درصد حجم جامعه آماری 

جنسیت فراوانی حجم جامعه درصد حجم جامعه
زن 400 31/38
مرد 644 69/61
جمع کل 1044 100%

 

3-3- روش نمونه­گیری

 

روش نمونه‌گيري در این پژوهش، «نمونه‌گيري تصادفی طبقه‌ای ساده» بود و آزمودنی­ها به طور تصادفی از طبقات زن و مرد جامعه مورد پژوهش انتخاب شدند.

 

 
 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

بررسی رابطه بین نوع ساختار سازمانی و منابع قدرت مديران در واحدهای ستادی دانشگاه شیراز

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

بررسی رابطه بین نوع ساختار سازمانی و منابع قدرت مديران در واحدهای ستادی دانشگاه شیراز

 برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

پایان نامه مدیریت آموزشی : بررسی رابطه­ بین نوع ساختار سازمانی و منابع قدرت مدیران