دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :   بررسی رابطه بین نوع ساختار سازمانی و منابع قدرت مديران در واحدهای ستادی دانشگاه شیراز

 
 

 

3-4- حجم نمونه

 

با استفاده از فرمول کوکران، حجم نمونه پژوهش 278 نفر می­باشد؛ از این تعداد، 106 نفر از آزمودنی­ها زن و 172 نفر از آنها مرد است.

تنظیم شده است. گویه­های مربوط به هر بعد در جدول شماره (9) آمده است.

 

جدول شماره (8): نمره‌گذاری ابعاد قدرت

    کاملاً مخالفم     مخالفم نظری ندارم  موافقم    کاملاً موافقم
1 2 3 4 5

 

جدول شماره (9): گویه­های مربوط به منابع قدرت

   ردیف   ابعاد گویه­ها
1 تنبیه 1،12،20، 30
2 مشروعیت 8، 11، 28، 37، 42
3 مرجعیت 3، 15، 22، 27، 32
4 پاداش 10، 17، 23، 31، 41
5 تخصص 4، 16، 21، 26، 38
6 اطلاعات 6، 25، 33، 40
7 چیرگی محیطی 2، 9، 14، 18، 36
8 اخلاق 7، 13، 24، 29، 34
9 فرهنگ 5، 19، 35، 39

3-5-3- روايي[1] و پايايي[2] مقیاس‌ها

[1] Validity

[2] Reliability

 
 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

بررسی رابطه بین نوع ساختار سازمانی و منابع قدرت مديران در واحدهای ستادی دانشگاه شیراز

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

بررسی رابطه بین نوع ساختار سازمانی و منابع قدرت مديران در واحدهای ستادی دانشگاه شیراز

 برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

پایان نامه مدیریت آموزشی : بررسی رابطه­ بین نوع ساختار سازمانی و منابع قدرت مدیران