دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :   بررسی رابطه بین نوع ساختار سازمانی و منابع قدرت مديران در واحدهای ستادی دانشگاه شیراز

 
 

 

 

5-1- بحث و نتیجه­گیری

 

  • شناسایی نوع ساختار سازمانی غالب در واحدهای ستادی دانشگاه

 

یافته­های این پژوهش نشان داد که ساختار سازمانی غالب در واحدهای ستادی دانشگاه شیراز از نظر کارکنان، ساختار تواناساز است. این یافته بدان معنا است که ساختار سازمانی حاکم در و بر فضای اداری دانشگاه، ساختاری تواناساز می­باشد که می­تواند کارمندان را به افرادی توانمند تبدیل نماید. زیرا ساختار تواناساز منجر به تواناسازی اعضای سازمان می­گردد (هوی، 2003؛  مک­گویگان، 2005؛ کلارک، 2008؛ برد و همکاران، 2009؛ واتس، 2009). این نتیجه می­تواند به این دلیل باشد که مبتنی بر برخی شواهد موجود، فضای تعاملی کنونی در واحدهای ستادی دانشگاه شیراز، فضایی توسعه­ای[1] می­باشد که در آن میزان تنش در روابط افراد زیاد نیست و نبود تنش، موجب ارتقای کمی و کیفی مشارکت و همکاری افراد می­گردد (بورتون، اریکسن، هکنسن، کایودسن و اسنوو[2]، 2008؛ بورتون، دسنکتیس و اُبل [3]، 2006؛ بورتون و اُبل[4] 2004). همچنین با اندکی احتیاط می­توان گفت مقاومت چندانی به خصوص در برابر تغییرات سازنده­ای که متضمن منافع کارکنان باشد نیز وجود ندارد. به­علاوه دارای ویژگی­­هایی از قبیل تشویق ابتکارات، پرورش اعتماد، صداقت، تسهیل فرایند حل مساله، ارتقای همکاری، ایجاد احساس قدرت در افراد، ترغیب گشودگی و حمایت از کارمندان نیز می­باشد (هوی و سوئیتلند، 2000 و 2001؛ هوی و میسکل، 2005 و 2008). ویژگی­های مذکور بستر و زمینه لازم برای ساختار تواناساز را فراهم می­آورد. بر همین اساس، خصوصیات ساختار سازمانی حاکم در واحدهای ستادی دانشگاه شیراز از دید کارمندان، با ویژگی­­های ساختار تواناساز همخوانی دارد؛ و می­تواند دارای پیامدهای سازنده و مثبتی نظیر رشد حرفه­ای، کارآمدی جمعی، آگاهی، اعتماد و  همکاری بین فردی کارمندان باشد. این یافته با یافته­های هوی و سوئیتلند (2001)، آناند (2005)، مک­گویگان (2005)، آدامز و فورسیث (2006)، گیلمور (2006)، واتس (2009)، تایلوس (2009)، روآدز (2009) هم­راستا می­باشد.

[1]Developmental Atmosphere

[2]Burton, Eriksen, Hakonsson, Knudsen, Snow

[3]Burton, DeSanctis, Obel

[4]Burton & OBel

 
 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

بررسی رابطه بین نوع ساختار سازمانی و منابع قدرت مديران در واحدهای ستادی دانشگاه شیراز

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

بررسی رابطه بین نوع ساختار سازمانی و منابع قدرت مديران در واحدهای ستادی دانشگاه شیراز

 برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

پایان نامه مدیریت آموزشی : بررسی رابطه­ بین نوع ساختار سازمانی و منابع قدرت مدیران