دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه : بررسی رابطه بین هوش فرهنگی با تعهد سازمانی در معلمان زن مقطع ابتدایی مدارس دولتی شهر مشهد

 
 

ی فرآیندهای ذهنی است که افراد برای تحصیل و تفهم دانش فرهنگی بکار می برند. توانایی های مرتبط شامل برنامه ریزی، زیر نظر قرار دادن و بازبینی مدل های ذهنی هنجارهای فرهنگی برای کشورها و گروه های مردم است. افراد با هوش فرهنگی فراشناختی بالا از توجیهات و هنجارهای جوامع متفاوت، قبل از تعامل ها و خلال آن آگاهند. این افراد پیش فرضهای فرهنگ را زیر سؤال می برند و از مدل های ذهنی، خود را در خلال و پس از تجارب مرتبط اصلاح می کنند.

بعد فراشناختی هوش فرهنگی نشان از فرآیندهایی دارد که افراد به کار می گیرند تا دانش فرهنگی را کسب و درک کنند. این دانش شامل آگاهی و کنترل بر فرآیند تفکر افراد در رابطه با فرهنگ می شود .عامل فراشناختی هوش فرهنگی یک مؤلفه منتقدانه است که حداقل سه کاربرد و برون داد مهم دارد: نخست، اندیشیدن در مورد افراد و وضعیت هایی را که زمینه های فرهنگی متفاوت دارند، ارتقا می دهد. دوم، اندیشیدن انتقادی در مورد عادات، مفروضات و مرزهای فرهنگی را موجب می گردد. سوم، به افراد امکان می دهد که نگاشت های ذهنی را ارزیابی و مرور کنند و این عامل به طور مؤثری دقت آن ها را افزایش می دهد (وان داین، انگ، 2006).

بعد شناختی: بعد شناختی به عنوان یکی از ابعاد هوش فرهنگی نشان دهنده ی دانش و اطلاعاتی است که یک فرد یا گروه اجتماعی در رابطه با نظام های فرهنگی متفاوت، با زمینه ی فرهنگی که در آن پرورش یافته است، دارد. آشنایی با آداب و رسوم، ارزشها، رفتارها و قوانین مربوط به سایر گروه های قومی، ملی یا مذهبی، مربوط به بعد شناختی هوش فرهنگی است. بعد شناختی در تعارض با هوش فرهنگی شناختی نوعی دانش فرهنگی فردی از هنجارها، تمرین ها و عرف ها در محیط های مختلف فرهنگی است. در گوناگونی گسترده و مسلم فرهنگ های دنیای معاصر، هوش فرهنگی شناختی، دانش همگانی فرهنگی و همچنین دانش فرهنگ های مختلف را نشان می دهد. عامل شناختی هوش فرهنگی نوعی مؤلفه انتقادی است، زیرا دانش راجع به شباهت های فرهنگی و تفاوت های آن، تصمیم گیری و عملکرد در وضعیت های چند فرهنگی است (وان داین،انگ، 2006).

بعد انگیزشی: بعد انگیزشی منعکس کننده آن است که یک فرد یا گروه اجتماعی تا چه اندازه آمادگی و تمایل دارد که انرژی، زمان یا پول خود را صرف شناخت یا تعامل با افراد یا گروه هایی از سایر فرهنگ ها کند. رز و کومار (2008) بعد انگیزشی را شامل شدت و جهت انرژی به کار رفته به سمت یادگیری درباره

 
 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

بررسی رابطه بین هوش فرهنگی با تعهد سازمانی در معلمان زن مقطع ابتدایی مدارس دولتی شهر مشهد

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

بررسی رابطه بین هوش فرهنگی با تعهد سازمانی در معلمان زن مقطع ابتدایی مدارس دولتی شهر مشهد

 برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

پایان نامه بررسی رابطه بین هوش فرهنگی با تعهد سازمانی در معلمان زن مقطع ابتدایی مدارس دولتی شهر مشهد در سال تحصیلی 94-1393

دسته‌ها: دسته اصلی