دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :  بررسی رهن و توثیق بیمه نامه در حقوق ایران

 
 
 

 

جانشيني يك ماهيتي به جاي ماهيت ديگر هماهنگ است؛ به اين معنا كه پس از صدور (( قرار)) وثيقه و به شر ط آنكه  مرجع قضايی اين قرار را متناسب دانست، بيمه نامه، معادل همان مال مورد نظر خواهد بود و به عنوان مصداقي جهت ايجاد تضمين تحويل مال مورد وثيقه عمل خواهد كرد. بنابراين امري كه در مادة ۲۱ قانون الزامی است پذيرش بيمه نامه به عنوان مصداق وثيقه و اعتبار دادن به توثيق ناشی از آن است نه اينكه قرار تأمين براي حوادث رانندگي، لزومًا از نوع قرار وثيقه باشد. به عبارت ديگر مادة ۲۱ قانون، به نتيجة قرار توجه دارد نه به سبب ان. نتيجه اين كه مرجع قضايي مي تواند از قرار وثيقه بي نياز گردد. بدين سان توثيق الزامي، متوجه نتيجة قرار تأمين است كه الزام را متوجه مرجع قضايي در پذيرش بيمه نامه ميكند نه اينكه الزامي براي صدور قرار وثيقه باشد هرچند در مواردي، اين الزام متوجه صدور قرار نيز مي شود اما اين مورد استثناست و علت ان بيان خواهد شد.

2-1-2 ماهيت بيمه نامه به عنوان وثيقه

((محاكم قضايي موظفند… بيمه نامة شخص ثالث را… بعنوان وثيقه قبول نمايند)) بنابراين توثيق قانونگذار متوجه بيمه نامه است و از اين حيث اعتبار بسيار قابل توجهي به آن داده شده است. اعتباري كه تنها در حقوق حوادث رانندگیاثر ندار د و پا را فراتر گذاشته و مسير توثيق اسناد مالي را به طور كلي هموار مي نمايد.

 
 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

بررسی رهن و توثیق بیمه نامه در حقوق ایران

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

بررسی رهن و توثیق بیمه نامه در حقوق ایران

 برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی رهن و توثیق بیمه نامه در حقوق ایران

دسته‌ها: دسته اصلی