دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :  بررسی رهن و توثیق بیمه نامه در حقوق ایران

 
  

((بيمه نامه سندی است كه به امضاي بيمه گرو بيمه گذار مي رسد و تجلّي و تظاهر قرارداد بيمه ميباشد)) ( محمود صالحی 1376،92) قرارداد بيمه كه به طو ر مستقيم پيونددهندة تعهدات بيمه گر در مقابل بيمه گذار و مقابل اشخاص ثالث مي باشد، خود را در سند مكتوبي نشان مي دهد كه دارندة آن از حقو ق مالي قابل توجهي برخوردار مي شود. آيا توثيق بيمه نامه به اعتبار قرارداد بيمه است يا ناشی از خود سند بيمه نامهمي باشد؟

مي دانيم كه در ساير مواردي كه وثيقه توديع مي شود ممكن است سند مالكيت نيز مجعول باشد يا فردي با جعل شناسنامه، خود را صاحب سند معرفی نمايد و توثيق، با معرفي مال غير به عمل آيد؛ از سوي ديگر، عدماصالت، امري خلاف ترقي داد و امر ((شرطيت )) به شأن (( مانعيّت )) اصل ميباشد و نمي توان آن را از مقام ماهيت توثيق دانست. مي دانيم که بیمه نامه مظهر (( شرايط )) خلاف اصل را یکی از تعهدات بيمه گر است و اگر اعلام كتبي بيمه گر اين اندازه اهميت داشته باشد که  (( شرط)) توثيق محسوب شود، به اين معناست كه اعلام ارادة متعهد را محور اين امر قرار داده ايم و اصول حاكم بر تعهدات چنين نتيجه اي را تأييد نمي كند ( ر.ک. کاتوزیان 1384، 66-69) منظور از اصالت تنها (( صدور)) سند مي باشد و همچنان که خواهيم گفت به (( مفاد)) تعهدات بيمه گر و بيمه نامه ارتباطي ندارد. صدور بيمه نامه هم تنها با جعل مغايرت دارد و اين امري مخالف اصل و استثنا ميباشد. حال بايد پرسید که آيا پس از ملاحظة بيمه نامه به عنوان سبب توثيق و با توجه به اينكه اصل بر اصالتان است بايد متهم را بازداشت نمود تا اعلام كتبی اصالت 

 
 
 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

بررسی رهن و توثیق بیمه نامه در حقوق ایران

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

بررسی رهن و توثیق بیمه نامه در حقوق ایران

 برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی رهن و توثیق بیمه نامه در حقوق ایران

دسته‌ها: دسته اصلی