دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :   بررسی زبان شناختی اسم مرکب فعلی در زبان فارسی و انگلیسی

صرف مانند پلي است که ديگر دستگاه هاي دستور را به هم مي پيوند، يعني دستگاه هاي واژگان، نحو، واج شناسي، و معني شناسي (نک. اسپنسر، 1991، ص422).

آنچه که در بالا آمده نظر زبان شناساني است که صرف را يک دستگاه مستقل به شمار مي آورند، يعني نظر کساني مانند سلکرک (1982، ص 6-1)؛(کاتامبا، 1993، ص 10)وبائر(1983، ص 6-1). اما زبان شناسان ديگري نيز هستند که براي صرف استقلال قائل نيستند و ادعا مي کنند که «يک نظريه صرفي واقعاً ساده نظريه اي است که در چارچوب آن لازم نباشد براي تبيين ساختمان واژه ها چيز تازه اي به نظريه نحو افزوده شود. »(ليبر، 1992، ص21). ليبر همچنين مي گويد: «هدف اين کتاب اين است که در”مردانه”، “مرد” پايه است، زيرا پسوند تصريفي “-ها” و پسوند اشتقاقي “-انه” به آن افزوده شده است. فرق ريشه و پايه در اين است که ريشه لزوماً بايد تجزيه ناپذير باشد، اما پايه ممکن است بيش از يک تکواژ هم داشته باشد. مثلاً در واژه “هنرمندانه” “هنرمند” پايه به شمار مي آيد. به بيان ديگر، همة ريشه ها پايه اند اما همة پايه ريشه نيستند. اينکه گفته شود واژه مرکب حاصل به هم پيوستن دو يا چند پايه مي باشد، به اين دليل است که کلماتي مانند “هنرمندپرور” نيز در شمول اين تعريف قرار گيرد. اگر گفته شودکلمه مرکب حاصل به هم پيوستن دو ريشه است، فقط کلمه هايي مانند “هنرپرور” و “گلخانه” مشمول اين تعريف است.

با توجه به آنچه در بالا آمد، اجزاي دستگاه صرف را به صورت زير مي توان نمايش داد:

تصريف

صرف                               اشتقاق

واژه سازي

ترکيب

انواع کلمه از نظر ساخت دروني

با توجه به آنچه در مورد واژه سازي گفته شد مي توان واژه هاي زبان را از نظر ساخت دورني تقسيم کرد.

اگر واژه اي از يک تکواژ آزاد(خواه قاموسي و خواه دستوري) ساخته شده باشد، آن را بسيط مي نامند، مانند: مرد، زن، قلم، که، از.

 
 
 
 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

بررسی زبان شناختی اسم مرکب فعلی در زبان فارسی و انگلیسی

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

بررسی زبان شناختی اسم مرکب فعلی در زبان فارسی و انگلیسی

 برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

پایان نامه : بررسی زبان شناختی اسم مرکب فعلی در زبان فارسی و انگلیسی

دسته‌ها: دسته اصلی