دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :   بررسی زبان شناختی اسم مرکب فعلی در زبان فارسی و انگلیسی

 

 

 

بخش دوم

رابطۀ ميان هستۀ نحوي و هستۀ معنايي

در مثال اول، “گوينده اخبار”نوعي “گوينده” است. در مثال دوم، “راننده کاميون”، نوعي “راننده” است. پس هستۀ معنايي اين دو اسم مرکب در آغاز آنها قرار دارد. به اين ترتيب نتيجه گيري مي شود که کلمات مرکب از نظر جايگاه هسته بر دو نوع اند : “هسته آغاز” و “هسته پايان”.

در اين ترکيبات سازه هايي که فعل يااز مشتقات فعلي است به عنوان هسته وسازه غير فعلي به عنوان موضوع محسوب مي شود. به عنوان مثال “دروغگو”، کسي که دروغ مي گويد(سلکرک، 1982، ص 28). اين ترکيبات نيز به دو گروه برون مرکز و درون مرکز تقسيم مي شوند. ترکيبات درون مرکز مي توانند هسته آغازين مانند”راننده کاميون ” و “گوينده اخبار” و هسته پاياني مانند “مداد تراش” و”بشقاب پرنده” باشند. گرچه در ترکيبات فعلي برون مرکز يکي از سازه هاي تشکيل دهنده کلمه مرکب، فعل مي باشد، امااين ترکيبات فاقد هسته معنايي مي باشند. به عبارت ديگر اين ترکيبات بر مصداقي در خارج دلالت مي کنند.

سلکرک در کتاب نحو” کلمات” با آوردن مثال هايي ساختار کلمات مرکب زبان انگليسي را مشخص کرده است. به ادعاي او واژه هاي مرکب انگليسي بر اساس “قواعد بازنويسي” زير توليد مي شوند (1982، ص 16)

 
 
 
 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

بررسی زبان شناختی اسم مرکب فعلی در زبان فارسی و انگلیسی

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

بررسی زبان شناختی اسم مرکب فعلی در زبان فارسی و انگلیسی

 برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

پایان نامه : بررسی زبان شناختی اسم مرکب فعلی در زبان فارسی و انگلیسی

دسته‌ها: دسته اصلی