دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :   بررسی زبان شناختی اسم مرکب فعلی در زبان فارسی و انگلیسی

زيل کلمات متوازن قرار داد. در فارسي و انگلیسی تعداد کلمات متوازن چندان زياد نيست، ولي مي توان در صورت لزوم برحسب قياس چنين کلماتي ساخت.

خلاصۀ آنچه در بالا آمده اين است که وازه هاي مرکب از نظر معنا به دو گروه “هسته دار” (درون مرکز) و “بدون هسته” تقسيم مي شوند. واژه هاي هسته دار برحسب جايگاه هسته شان بر دو نوع اند : “هسته آغاز” و “هسته پايان”. کلمات بدون هسته نيز دو نوع اند : “برون مرکز” و “متوازن”. تقسيم بندي کلمات مرکب در نمودار زیر نشان داده شده است.

             هسته آغازين

هسته دار

(درون مرکز)               هسته پايان

واژه مرکب

بدون هسته                  برون مرکز

           متوازن

ـ گوينده اخبار : اين کلمه اسم مرکب فعلي است و “گوينده” هستۀ معنايي آن است، زيرا”اخبار”به عنوان ” وابسته” معناي “گوينده” را محدود مي کند. پس درون مرکز وهسته آغاز است.

معناي گروه هاي نحوي را همواره مي توان پيش بيني کرد. اين ويژگي از ضرورت هاي دستگاه نحو است، زيرا اين دستگاه زاياترين دستگاه زبان است و ساختن گروه ها و جملات تازه کار هميشگي گويشوران هر زبان است. بديهي است که اگر معناي گروه هاي نحوي پيش بيني پذير و قاعده مند نبود، زبان از ايفاي نقش خود باز مي ماند.

چنانکه گفته شد گروه هاي نحوي همگي درون مرکزند، يعني داراي يک هسته ي معنايي اند (که البته آن هسته معنايي هسته نحوي هم هست). در صرف نيز واژه هاي هسته دار(خواه مشتق و خواه مرکب) معنايشان پيش بيني پذير است، مگر اينکه واژه گرداني شده باشند. به اين ترتيب، مي توان نتيجه گرفت که وجود هسته معنايي موجب مي شود که معنا پیش بيني پذير باشد. علت اين امر آن است که معناي واژه هاي هسته

 
 
 
 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

بررسی زبان شناختی اسم مرکب فعلی در زبان فارسی و انگلیسی

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

بررسی زبان شناختی اسم مرکب فعلی در زبان فارسی و انگلیسی

 برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

پایان نامه : بررسی زبان شناختی اسم مرکب فعلی در زبان فارسی و انگلیسی

دسته‌ها: دسته اصلی