دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :   بررسی زبان شناختی اسم مرکب فعلی در زبان فارسی و انگلیسی

دار از يک قاعده کلي پيروي مي کند : وابسته معناي هسته را محدود و معين مي کند، چنانکه در گروه هاي نحوي نيز چنين است. در فارسي، زاياترين فرايندهاي واژه سازي آنهايي اند که واژه هاي هسته دار مي سازند، يعني واژه هاي مشتق و واژه هاي مرکب درون مرکز.

آنچه دراين جا آمده به اين معنا نيست که معناي واژه هاي بدون هسته به کلي تيره و پيش بيني ناپذير است. معناي واژه هاي متوازن سرجمع معاني عناصر سازنده آنهاست ودر نتيجه کاملاً شفاف است. معناي واژه هاي برون مرکز قاعده مند نيست، اما از آنجا که اين کلمات بر حسب قياس ساخته مي شوند، معنايشان را نيز بر حسب قياس مي توان درک کرد. مثلاً با توجه به اينکه فارسي زبانان مي دانند که “خود کار” يک وسيله نوشتاري است، مي توانند معناي واژه هايي چون “خود نويس”، “زير نويس”، و “پيش نويس” را دريابند. البته زايايي چنين الگوهايي را با الگوهايي که واژه هاي هسته دار مي سازند نمي توان مقايسه کرد.

 

 

 

 

بخش سوم :

نام افزار از ترکيبات مختلف با بن ماضي، مضارع ساده و همزمان با پسوند هاي مختلف (ان – ش. ه –َ ک و ي مصدري)ارائه مي دهد. (1372، ص 82-88).

کلباسي هم اسم مرکب فعلي را با عنواني جداگانه مورد بحث قرار نمي دهد بلکه در اثر خود “ساخت اشتقاقي واژه در فارسي امروز” پس از تقسيم بندي واژه از نظر ساخت اشتقاقي به سه دسته بسيط (simple)، مرکب(compound) و مشتق (complex) به تعريف آنها پرداخته است.

او انواع واژه هاي مرکب در فارسي را به واژه هاي مرکب غير فعلي و فعلي تقسيم نموده است. اما در توضيح و توصيف واژه هاي مرکب فعلي تنها به فعل مرکب پرداخته است. وي در بخش واژه هاي مرکب غير فعلي اين عنوان را به آن دسته از کلمات مرکب

 
 
 
 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

بررسی زبان شناختی اسم مرکب فعلی در زبان فارسی و انگلیسی

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

بررسی زبان شناختی اسم مرکب فعلی در زبان فارسی و انگلیسی

 برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

پایان نامه : بررسی زبان شناختی اسم مرکب فعلی در زبان فارسی و انگلیسی

دسته‌ها: دسته اصلی