دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :   بررسی زبان شناختی اسم مرکب فعلی در زبان فارسی و انگلیسی

ضمير  ¬همزاد.

صفت ¬ بزرگداشت، بهبود، بهداشت، کمبود.

قيد  ¬ خوش آمد، ديرکرد، نوزاد.

صفت مفعولي مرخّم (مصدر مرخّم) گاه خود غير بسيط است، مانند پيش درآمد، اضافه برداشت. در اين مثال ها ” درآمد و برداشت ” خود صفت مفعولي مرخّم ( مصدر مرخّم) مشتق اند.

عنصر غير فعلي گاهي پس از عنصر فعلي قرار مي گيرد، مانند، بردبار.

ترکيب هايي از اين نوع گروهي معني ” مفعولي ” و گروهي معني ” مصدري “دارند.

معني مفعولي : دم پخت، نوزاد، مادرزاد، همزاد، آدميزاد، کارآمد، نامزد.

معني مصدري : عمل کرد، کارکرد، يادبود، کاربرد، دستبرد، دادخواست، پيشرفت، بهبود، کمبود.

7- اسم + صفت مفعولي ¬ اسم (برادرخوانده، پسرخوانده، خواهرزاده، امامزاده، شاهزاده، اميرزاده)

8- اسم + ساير مشتقات فعل ¬ اسم (سرزنش که در اينجا اسم مصدر است).

از آن چه كلمه اي قرار گيرد معنايش به نحو خاصي تحدید مي شود. بنابراين، صفتهاي فاعلي مركب هسته پايان اند.

قيد/ صفت در نقش قيد+ صفت فاعلي

اگر صفت فاعلي با يك صفت تركيب شود آن صفت نقش قيد را ايفا مي كند و نوعي صفت مركب هسته پايان ساخته مي شود، چنانكه در مثالهاي زير آمده:

ناراحت كننده، خوشحال كننده، راضي كننده

اگر قيد هم با صفت فاعلي تركيب شود، باز هم نوعي صفت مركب هسته پايان ساخته مي شود، مانند: «تند شونده»، «پيش رونده»، « جلو رونده». آن گونه که طباطبایی

 
 
 
 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

بررسی زبان شناختی اسم مرکب فعلی در زبان فارسی و انگلیسی

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

بررسی زبان شناختی اسم مرکب فعلی در زبان فارسی و انگلیسی

 برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

پایان نامه : بررسی زبان شناختی اسم مرکب فعلی در زبان فارسی و انگلیسی

دسته‌ها: دسته اصلی