دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :   بررسی زبان شناختی اسم مرکب فعلی در زبان فارسی و انگلیسی

استدلال کرده، هسته پايان بودن اين كلمات نيز به دو دليل است: يكي اينكه مقولة نحوي كل كلمه ی مركب از صفت فاعلي( مثلاً از« رونده» در پيش رونده») ناشي مي شود؛ ديگر اينكه از نظر معنايي صفت فاعلي است كه معنايش با قيد يا صفت قبل از آن محدود مي شود و بنابراين هسته است.

اسم + صفت مفعولي

صفت مفعولي از رهگذر فرايند زير ساخته مي شود:

ستاك گذشته+-ِ ه            صفت مفعولي

مانند:« زده»، « آزموده»، « ديده»، « خورده»

اين صفتها غالباً با اسم تركيب مي شوند و صفت مركب مي سازند، مانند:« غم زده»، « گرد گرفته»« ستم ديده». فرايندي را كه از رهگذر آن چنين صفتهاي مركبي ساخته مي شود به شكل زير مي توان صورت بندي كرد:

اسم/ صفت+ صفت مفعولي          اسم/ صفت مركب

همان طور كه گفته شد غالب واژه هاي برآمده از اين الگو صفت است، چنانكه در پيكره اي كه طباطبایی فراهم آورده بيش از 200 صفت مفعولي مركب وجود دارد، حالآنكه تعداد اسم هاي مركب به 10 هم نمي رسد. اين اسمهاي مركب كه عموماً بر روابط به اندازة«صفتهاي فاعلي مرخم»در كلمات مركب به كار نمي روند، ولي با آنها نيز كلمات زيادي ساخته شده است، مانند: «نوزاد»، «خون آلود»، «زربافت»، «بدساخت»، «دستپخت»، «پاكزاد».

چنانكه در مثال هاي بالا مشخص است، دو نوع كلمه با«صفت مفعولي مرخم» تركيب مي شود: اسم و صفت. و اين هر دو كلمه نقش وابسته را ايفا مي كنند، زيرا «صفت مفعولي مرخم» هستة اين كلمات مركب به شمار مي آيد. البته در اينجا نيز هر گاه صفت با صفت مفعولي مرخم تركيب شود، مقام قيد را پيدا مي كند. مثلاً در«پاكزاد»، «پاك»قيدي است كه معناي «زاد» را محدود مي كند.

مصدر مركب مرخم

 
 
 
 

 دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

بررسی زبان شناختی اسم مرکب فعلی در زبان فارسی و انگلیسی

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

 ( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با    فرمتPDF ) :

بررسی زبان شناختی اسم مرکب فعلی در زبان فارسی و انگلیسی

 برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

پایان نامه : بررسی زبان شناختی اسم مرکب فعلی در زبان فارسی و انگلیسی

دسته‌ها: دسته اصلی