دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 بررسی سن مسئولیت جزایی اطفال در حقوق کیفری ایران و انگلستان با در نظر گرفتن قواعد بین المللی

حقوق کیفری انگلستان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در نظام حقوقی انگلستان، «صِغَر سن» (infancy) به مثابه یکی از «دفاعیاتِ عامِ معذورکننده»، نه «دفاعیاتِ عام موجهه»[1]، که قابل استناد در مورد تمامی جرایم هستند به شمار آمده و حتی در برابرِ جرایم مادی صرف نیز، قابل استناد خواهند بود.(میرمحمدصادقی، 1381، ص 151) به طور کلی، حقوق انگلستان صغار را به سه دسته تقسیم می‌نماید:

الف ـ «کودکانِ زیر ده سال» که به موجب بخش 50 قانون اطفال و اشخاص جوان مصوّب 1933 که در سال 1963 توسط قانونی به همین نام، ذیل بخش 16 آن، اصلاح گردیده است، این‌گونه اشخاص نمی‌توانند به ارتکاب هیچ جرمی محکوم شوند؛ هرچند ممکن است در محاکم اطفال، دادرسی‌هایی در خصوصِ شیوه‌ی مراقبت از آنها جریان یابد. به واقع، حداقل سنِّ مسئولیت در کامن‌لا، در گذشته هفت سال بود که به موجب قانون موضوعه، ابتدا به هشت و سپس به 10 سال افزایش یافت. نتیجه‌ی این قاعده که طفل کمتر از ده سال را در حقوق انگلستان نمی‌توان به ارتکاب جرمی محکوم نمود این است که هرگاه شخص بالغی، چنین کودکی را تحریک یا تشویق به ارتکاب جرم نماید، کودک را بایستی یک عامل بی‌گناه و شخص تحریک یا تشویق‌کننده را، مباشر جرم دانست.

ب ـ «کودکان از 10 تا کمتر از 14 سال»:

تا سال 1988، این کودکان، در صورتی دارای مسئولیّت کیفری بودند که تعقیب‌کننده می‌توانست علاوه بر وجود عناصرِ مادی و معنوی، برخورداری آنان را از «نظرِ شریرانه» یا به اصطلاحِ «علم به قبح عمل ارتکابیِ خویش» اثبات نماید. این نظریه سال‌ها مورد انتقاد قرار داشت تا اینکه در سال 1988، با تصویب «قانون جرم و بی‌‌نظمی»، شرط مذکور ملغی گردید و هم اکنون، این کودکانِ 10 تا 14 سال، در صورتِ ارتکاب جرم، دارای مسئولیّت کیفری و عالم به قبح عمل ارتکابی خویش مفروض می‌گردند.

[1]ـ در دفاعیاتِ عام توجیه‌کننده، عمل متهم قابل رد و سرزنش نیست مثل آنچه که در دفاع مشروع رخ می‌دهد؛ لیکن، در دفاعیات عام معذور کننده، از متهم کار غلطی سر زده است، ولی وی معذور دانسته می‌شود. نظیر دفاعیاتی همچون مستی، اشتباه، جنون و صغر سن.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:بررسی سن مسئولیت جزایی اطفال در حقوق کیفری ایران و انگلستان با در نظر گرفتن قواعد بین المللی

دسته‌ها: دسته اصلی