دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 بررسی سن مسئولیت جزایی اطفال در حقوق کیفری ایران و انگلستان با در نظر گرفتن قواعد بین المللی

سرگذشتِ سنِّ مسئولیّت جزایی اطفال در پرتوِ «اماره‌های عدم رشد» در گذشته

سنِّ مسئولیّت کیفریِ اطفال در حقوق انگلستان تا سال 1964 میلادی، بر مبنای نوشته‌های دینی و باورهای مذهبی، نخست هفت سالگی تعیین گردیده بود؛ لیکن، در سال 1964، به ده سال افزایش یافت. البته، تلاش‌های فراوانی از جمله تصویب قانون اطفال و نوجوانان مصوّب 1969 در جهتِ تغییر سنِّ مسئولیّت کیفری صورت گرفت و با وجود اینکه در متن قانون اخیرالذکر، تلاش گردیده بود که این سن به 16 سالگی افزایش یابد، لیکن اینگونه نگردید و سنِّ مسئولیّت کیفریِ صغار، همچنان ده سالگی باقی ماند. لیکن، اماره‌ی عدم تواناییِ ارتکاب جرم توسط اطفال، از قرن 16 میلادی در کامن‌لا همچنان اجرا می‌گردید. بر اساس این اماره، اصل بر این بود که اطفال 10 تا 14 سال، تواناییِ ارتکاب جرم ندارند مگر اینکه دادستان با ادلّه اثبات کند که طفل از عواقب عمل خود آگاه بوده است. قانون جرم و بی‌نظمی مصوّب 1998 میلادی که حاوی تحولات عدیده‌ای در حقوق اطفال است، این اماره را از بین برد. از این‌رو، در حال حاضر، طفل انگلیسی از ده سال و یک روزگی، دارای مسئولیّت کیفری است و می‌تواند در معرضِ مجازات‌های متنوعی قرار گیرد.

به عبارت دیگر، در سال 1998 میلادی، قانونگذار انگلستان، با حذف اماره‌ی قابل ردِّ عدم رشد یا همان، «اماره‌ی قانونیِ عدم تکلیف»، درباره‌ی اطفال ده تا چهارده سال، عملاً این گروه را به صورت کلی، واجد مسئولیّت کیفری دانست. اگرچه ممکن است در وهله‌ی نخست، این اقدام ناقضِ جدّیِ حقوق کودکان به شمار آید، با این وجود، قضاوت در این خصوص، نیازمند توجّه به تغییراتِ دیگری است که همزمان با این اقدام صورت پذیرفته است. زیرا، قانونگذار انگلیسی، تحولاتِ عمیقی را، در نوع واکنش‌های اجتماعی که نسبت به بزهکاری اطفال صورت می‌گیرد پدید آورد که محورِ این تحولات، توجّه به اقداماتِ اصلاحی ـ تربیتی و نیز، پیشگیریِ زودرس بود. بدین ترتیب، قانونگذار انگلستان، در ارتباط با اطفال بزهکار، به جای رهاسازیِ این اطفال به حال خویش و منتظر رسیدن آنها به سنِّ مسئولیّت کیفری و اعمال واکنش‌های سنتی شدن، در فرایند رشد و جامعه‌پذیری آنان دخالت کرده و سعی در جلوگیری از ریشه گرفتنِ عاداتِ مجرمانه دارد.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:بررسی سن مسئولیت جزایی اطفال در حقوق کیفری ایران و انگلستان با در نظر گرفتن قواعد بین المللی