دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 بررسی سن مسئولیت جزایی اطفال در حقوق کیفری ایران و انگلستان با در نظر گرفتن قواعد بین المللی

مفهوم‌شناسیِ مسئولیّت کیفری تدریجی و دفعی

علی‌الاصول، مسئولیت کیفری به صورت تدریجی کامل و از حیثِ مجازات، تشدید می‌گردد. در قانون جدید مجازات اسلامی مصوّب 1392، در حوزه‌ی «حدود مسئولیّت کیفری اطفال»، همچون قانون مجازات عمومی مصوّب 1304 و لایحه‌ی قضاییِ قانون تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان، شاهد پذیرشِ «مسئولیّتِ تدریجیِ اطفال» هستیم. به عبارتی،

در قانون جدید، قانونگذار اقدام به پیش‌بینیِ پاسخ تدریجی به بزهکاری اطفال و تناسب واکنش بر حسب اقتضای سنّیِ هر دوره نموده است.[1] این قانون، اطفال و نوجوانان را به چهار دسته‌ی زیر نُه سال، نُه سال تا دوازده سال، دوازده تا پانزده سال و پانزده تا هیجده سال، در ارتباط با جرایم تعزیری، تقسیم نموده است. در ارتباط با جرایم مستوجب کیفر حدی یا قصاص نیز، اطفال و نوجوانان را به دو دسته‌ی زیر سنِّ بلوغ شرعی و بالای سنِّ بلوغ شرعی دسته‌بندی نموده است. از عنایت به مواد (88) و (89) قانون جدید مجازات اسلامی معلوم می‌گردد که سه دوره و مرحله‌ی سنّی جهتِ مسئولیّت‌پذیریِ اطفال در نظر انگاشته شده است. هرچند به صراحت میان سنِّ رشد و بلوغ کیفری با سنِّ بلوغ شرعی، در قانون جدید نیز تفکیکی به عمل نیامده است.(مرادی، پیشین، ص 18)

قانون جدید مجازات اسلامی مصوّب 1392، در جهتِ عدم عدول از مقرراتِ شرعی، رژیم مسئولیّت کیفریِ قانون مجازات اسلامی سابق مصوّب 1370 را تغییر نداده و مسئولیّت کیفری تدریجی را پیش‌بینی نموده است و از سویی دیگر، در مورد اعمالِ کیفرهای حدی یا قصاص، به صرف رسیدنِ اطفال به سنِّ «بلوغ شرعی»، دچار تردید شده و رژیم مسئولیّت کیفریِ مبتنی بر «رشد و کمال عقل» را پیش‌بینی نموده‌اند. به طور کلی، در این قانون، سه رژیم مسئولیّت پیش‌بینی گردیده است: «مسئولیّتِ تدریجیِ غیرکیفری، مسئولیّت کیفریِ پیش‌بینی شده در ماده‌ی 89 و مسئولیّت کیفریِ مبتنی بر احرازِ رشد کمال و عقل». (همان، ص 19)

[1]ـ در پی تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی مصوّب 1361 بود که نگرش‌های حقوقیِ صرف نسبت به سنِّ مسئولیّت کیفری، جای خود را به رویکرد و ملاحظاتِ فقهی ـ اسلامی داد و بر مبنای تبصره‌ی ماده‌ی 22 این قانون، طفل به کسی اطلاق می‌گردید که به بلوغ شرعی نرسیده باشد و مراد از بلوغ شرعی نیز، در این قانون معلوم نگردیده بود و بایستی به قانون مدنی مراجعه می‌نمودیم. همچنین، به موجب ماده‌ی 12 لایحه‌ی قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوّب 1358 بود که دادگاه جزا، جهت رسیدگی به جرائم اطفال، در عین رعایت آیین دادرسی معمول در قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوّب 1338، صالح اعلام گردید و نتیجتاً، دادگاه اطفال حذف گردید. همچنین، از پیِ تصویب قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب 1361 و قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری یک و دو و تعمیم آیین دادرسی عمومی نسبت به اطفالِ بزهکار بود که مسأله‌ی آیین دادرسیِ افتراقیِ خاص آنها، موضوع قانون سال 1338، به کنار نهاده شد. قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب نیز، تأییدی بر این رویّه در سال 1373 بود. یعنی یک سال بعد از زمان تصویب کنوانسیون حقوق کودک در مجلس شورای اسلامی. با این وجود، در قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوّب 1373، به رئیس قوّه‌ی قضائیه اختیار داده شده بود که بتواند به حسب مورد، شعبی را به جرائم و دعاوی خاص اختصاص دهد. جالب است که رئیس وقت قوّه‌ی قضائیه، با استفاده از این اختیار، در 3/8/1374، طی بخشنامه‌ای، به استناد ماده‌ی 4 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، به دادگستری‌ها توصیه نمود که شعبی از دادگاه‌های عمومی را به رسیدگی به جرائم اطفال اختصاص دهند و بدین ترتیب بود که ما شاهد ظهور دوباره‌ی یک گفتمانِ قضائیِ افتراقی نسبت به چگونگیِ برخورد با بزهکاری اطفال هستیم که بعد از حدود 15 سال کنارگذاریِ حقوق کیفری اطفال، یک نقطه‌ی عطف در تاریخ تحولاتِ حقوق کیفری ایران محسوب می‌شود. متعاقب این سیاست قضایی، قانونگذار در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوّب 1378، فصل پنجم(ماده‌ی 219 به بعد را)، به رسیدگی به جرائم اطفال اختصاص داد و بدین سان، از نظر شکلی، قانونگذار طی مواد 219 تا 231، رسیدگی به جرائم اطفال را، از نحوه‌ی رسیدگی به جرائم بزرگسالان تفکیک نمود.(موسوی بجنوردی، 1388، ص12 ـ 8؛ مؤذن‌زادگان، 1387، ص 12 ـ 11)

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:بررسی سن مسئولیت جزایی اطفال در حقوق کیفری ایران و انگلستان با در نظر گرفتن قواعد بین المللی

دسته‌ها: دسته اصلی