دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 بررسی سن مسئولیت جزایی اطفال در حقوق کیفری ایران و انگلستان با در نظر گرفتن قواعد بین المللی

مفهوم‌شناسیِ «اطفال و نوجوانانِ معارضِ با قانون» 

نظریه‌ی منع «برچسب‌زنی» در جرم‌شناسی که مبتنی بر توصیه به مقاماتِ انتظامی، قضایی و جامعه مبنی بر عدم توصیف رفتار افراد در قالب عناوینِ مجرمانه بوده و معتقد است باید از استعمالِ واژه‌های مجرم و یا بزهکار در مورد آنان خودداری نمود، اگرچه به چالش کشیده شده است(نجفی‌ابرندآبادی و هاشم‌بیگی، پیشین، صص 205 ـ 204) و این چالش در مورد بزرگسالان قابل تأمّل است؛ با این وجود، به نظر می‌رسد که بایستی در خصوصِ کودکان و نوجوانان کاملاً رعایت گردد. زیرا، آنان که در جریان سیرِ طبیعی خود، به سوی رشد و کمالِ عقل گام بر می‌دارند، تلقین‌پذیرند و آنگاه که متّصف به رفتار مجرمانه می‌گردند، خود را در قالب این عنوان یافته و با آن هماهنگ می‌شوند و در این صورت، خلاصی یافتن از ذهنیتِ موصوف به «مجرم بودن» یا «بزهکار بودن» چنانچه محال نباشد، حداقل بسیار دشوار است.

رفتار مجرمانه‌ی کودکان و نوجوانان، اغلب گذرا و ناپایدار است و در جریان رشد و به تدریج تا زمان بلوغ و پختگیِ روانی و ذهنی قابل اصلاح است. (سادات، پیشین، صص 40 ـ 39) و از طرفی، فاقد مسئولیّتِ کیفری و یا مسئولیّتی همسان با بزرگسالان می‌باشند. پس چگونه می‌توان ایشان را «مجرم» یا «بزهکار» نامید؟ به همین دلیل و به موجب قسمت (ف) بند (5) اصول بنیادین رهنمودهای سازمان ملل برای پیشگیری از بزهکاری نوجوانان (رهنمودهای ریاض) مصوّب سال 1991 میلادی، «بنا بر عقیده‌ی رایج میان کارشناسان، زدنِ برچسبِ «منحرف»، «بزهکار» یا «مستعد بزهکاری» به نوجوانان، غالباً موجب پیدایشِ الگوی رفتاری ناپسند در ایشان می‌گردد». همین طور، ماده‌ی (8) مقررات پکن نیز، به حق نوجوانان مبنی بر حفظ حریم خصوصی ایشان از برچسب خوردن به عنوانِ «بزهکار» یا «مجرم» و افشای هویّت آنان تأکید کرده است.(سازمان ملل، پیشین، ص 173)

از این‌رو، با عنایت به مراتب مزبور به نظر می‌رسد که اتخاذ واژه‌ی «معارضِ با قانون» در برخی متون دادرسی اطفال در زمینه‌ی توصیف آن دسته از کودکان و نوجوانانی که رفتار ایشان در مغایرت با قوانین کیفری و دارای «عناوینِ مجرمانه» است (وینتر، پیشین: 88)، به مراتب بار منفیِ کمتری نسبت به کاربرد واژه‌های «بزهکار»، «مجرم» یا «منحرف» داشته باشد. به کار بردنِ واژه‌های مذکور به صورتِ ناخودآگاه، رفتاری ضداجتماعی در کودکان و نوجوانان به وجود می‌آورد.(مؤذن‌زادگان، 1388، پیشین، ص 130)

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:بررسی سن مسئولیت جزایی اطفال در حقوق کیفری ایران و انگلستان با در نظر گرفتن قواعد بین المللی

دسته‌ها: دسته اصلی