دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 بررسی سن مسئولیت جزایی اطفال در حقوق کیفری ایران و انگلستان با در نظر گرفتن قواعد بین المللی

قوانین قبل از انقلاب اسلامی ایران

قانونگذار سال 1304 در قانون مجازات عمومی، صرفاً واکنشِ تنبیهیِ سرکوبگر و ارعاب‌دهنده را در مورد جرایم کودکان و نوجوانان مقرّر نموده بود که اصولاً نه تنها توفیقی در اصلاح و تربیت آنان نداشت، بلکه در جهتِ وخیم‌تر شدنِ وضعیت ایشان گام برداشت. در این قانون، برای کودکان و نوجوانانِ 12 تا 15 سال، در صورت ارتکاب کلیه‌ی جرایم، مجازات بدنی شلاق 10 تا 50 ضربه و برای نوجوانانِ 15 تا 18 سال، در صورت ارتکاب جنایت، حبس در دارالتأدیب تا 5 سال و در صورتِ ارتکاب جنحه، حبس زیاده از نصفِ حداقل و کمتر از نصف حد اعلای مدّت مقرّر برای مرتکب بزرگسال جرم جنحه‌ای مقرّر گردیده بود.

قانون تشکیل دادگاه‌ اطفال بزهکار مصوّب سال 1338 و قانون اصلاح قانون مجازات عمومی سال 1352، صرفاً واکنش تنبیهیِ نگهداری در کانون اصلاح و تربیت را، برحسب نوع جرم ارتکابی و سطوح مختلفِ سنّی پیش‌بینی کرده بودند و با عنایت به سیرِ تحوّل حقوق جزا و تغییرِ نگرش در برخورد با جرایم کودکان و نوجوانان، مجازات بدنیِ شلاق را حذف نمودند. به این نحو که در ارتباط با کودکانِ 6 تا 12 سال، در صورتِ ارتکاب کلیه‌ی جرایم، نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از یک تا شش‌ماه، در کنارِ اقدام جایگزینِ تسلیم به اولیاءِ قانونی با تضمین در حُسن تربیت، حسب اختیار دادگاه پیش‌بینی شده بود و در خصوصِ کودکان و نوجوانانِ 12 تا 15 سال نیز، اعزام به کانون از سه ماه تا یک سال در کنار اقدام جایگزینِ تسلیم به اولیاء قانونی با تضمینِ در حُسن تربیت و یا سرزنش و نصیحت در ارتکاب کلیه‌ی جرایم، به اختیار دادگاه مقرّر شده بود. همچنین، راجع به کودکان و نوجوانانِ 15 تا 18 سال نیز، در صورتِ ارتکاب جنحه، اعزام به کانون از سه ماه تا یک سال در کنارِ اقدام جایگزین تسلیم به اولیاءِ قانونی با اخذ تعهد به ترتیب و اصلاح، به اختیار قاضی و در صورتِ ارتکاب جنایتِ دارای مجازات غیر از اعدام و حبس ابد، نگهداری در کانون از شش ماه تا 5 سال و با ارتکاب جنایت مستلزم مجازات اعدام و حبس ابد، تا 8 سال حبس در زندان کانون با این قید که مدت حبس، کمتر از دو سال نباشد، به عنوانِ تکلیف قاضی و بدون امکانِ اعمال اقدام جایگزین، پیش‌بینی شده بود.(مؤذن‌زادگان، 1388، پیشین، صص 149 ـ 148)

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:بررسی سن مسئولیت جزایی اطفال در حقوق کیفری ایران و انگلستان با در نظر گرفتن قواعد بین المللی

دسته‌ها: دسته اصلی