دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 بررسی سن مسئولیت جزایی اطفال در حقوق کیفری ایران و انگلستان با در نظر گرفتن قواعد بین المللی

2 قوانین بعد از انقلاب اسلامی ایران

در قانون مجازات اسلامی سابق مصوّب 1370، با معیار حد بلوغ شرعی برای دختران 9 سال قمری و برای پسران 15 سال قمری، به موازاتِ «تسلیم وی به ولی یا سرپرستِ قانونی برای تربیت»، عندالاقتضاء، واکنشِ تنبیهیِ «نگهداری در کانون اصلاح و تربیت به هر مدتی که قاضی مصلحت بداند» را پیش‌بینی نموده بود. در ذیل ماده‌ی 49 این قانون، حداقل سنِّ معین که در کمتر از آن، نگهداری کودک و نوجوان در کانون اصلاح و تربیت ممکن نباشد، پیش‌بینی نشده بود. لذا، همانطور که قاضی می‌توانست کودکی 5 ساله را به هر میزان مدتی که صلاح بداند در کانون نگهداری کند، امکانِ اعمالِ همین تصمیم نسبت به نوجوانی 14 ساله نیز وجود داشت.(مؤذن‌زادگان، 1388، ص 150) همچنین، در این قانون، نگهداری در کانون اصلاح و تربیت، به مثابه آخرین راه چاره و در کوتاه‌ترین مدت ممکن و در جرایم خشونت‌آمیز و شدید مقیّد نشده بود. قاضی می‌توانست در کلیه‌ی جرایم ارتکابی کودکان و نوجوانان، با قطع نظر از نوع جرم ارتکابی و بدونِ لحاظ سطح سنّی خاصی، تا هر مدتی که خود تشخیص دهد، دختران زیر 9 سال تمام قمری و پسران زیر 15 سال تمام قمری را، به کانون اعزام دارد. این در حالی بود که اعطای چنین اختیاراتِ گسترده و دامنه‌داری به قضات، بویژه با توجّه به اینکه قانونگذار دوره‌های تخصصی آشنایی با حقوق، روان‌شناسی و روان‌کاویِ کودک و جرم‌شناسی را برای ایشان الزامی نکرده، بسیار خطرناک بود و متضمّنِ رعایت مصالح و منافع عالیه کودکان و نوجوانان نبود.(همان، ص 150)

همچنین، در قانون مجازات اسلامی سابق مصوّب 1370، به موجب تبصره‌ی 2 ماده‌ی 49 و نیز، مواد 112 و 113 و 174، واکنش‌های تنبیهی در قالبِ «تنبیه بدنی خاصِ شلاق تا 74 ضربه» و نیز، «تنبیه بدنی به حد ضرورت و مصلحت» پیش‌بینی گردیده بود. در حالی که واکنشِ تنبیهیِ سرکوبگر و ارعاب‌آور نسبت به کودکان و نوجوانانِ معارضِ قانون، نه تنها با دستاوردهای علوم جنایی و جرم‌شناسی، بلکه با اسناد بین‌المللی حقوق کودک نظیرِ ماده‌ی 37 پیمان‌نامه‌ی حقوق کودک در تضاد قرار دارد. بر طبق این ماده از پیمان‌نامه‌ی یاد شده: «کشورهای عضو باید تضمین نمایند که هیچ کودکی مورد شکنجه یا سایرِ رفتارهای بی‌رحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار نخواهند گرفت». این میثاق، تنبیه بدنیِ کودکان و نوجوانان را، از مصادیقِ رفتارهای فوق می‌داند.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:بررسی سن مسئولیت جزایی اطفال در حقوق کیفری ایران و انگلستان با در نظر گرفتن قواعد بین المللی

دسته‌ها: دسته اصلی