دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 بررسی سن مسئولیت جزایی اطفال در حقوق کیفری ایران و انگلستان با در نظر گرفتن قواعد بین المللی

1  گونه‌‌های واکنش‌های مبتنی بر اقداماتِ تأمینی و تربیتی و ترمیمی

برخلافِ رویکرد تقنینیِ قانونگذارِ کیفری قانون مجازات اسلامی مصوّب 1370 که عدم مسئولیتِ کیفری اطفال(افراد نابالغ) را به مثابه یک اصل کلی پذیرفته و در عین حال، استثنائاتی را برای آن قائل گردیده بود که امکانِ اعمال کیفرِ تعزیری بر افراد نابالغ را میسّر دانسته بود؛ در قانون جدید مجازات اسلامی مصوّب 1392، نسبت به افراد نابالغ(یعنی دختران تا نُه سال تمام قمری و پسران، تا پانزده‌سال تمام قمری)، مستند به ماده‌ی (146) این قانون، اصل بر آن قرار گرفته است که تمامیِ افراد نابالغ، اعم از دختران و پسران، در صورت ارتکاب هر جرمی، فاقد مسئولیتِ کیفری ‌باشند؛ مگر در خصوصِ «پسرانِ نابالغِ 12 (سال تمام شمسی) تا 15 سال تمام قمری» که مرتکب یکی از جرایم موجب کیفر حد یا قصاص گردیده باشند که در این صورت، مستند به تبصره‌ی (2) ماده‌ی (88)، به یکی از اقداماتِ تأمینی و تربیتیِ مقرّر در بندهای (ت) و یا (ث) ماده‌ی (88) قانون جدید، محکومیت می‌یابند. در این مسیر، چنانچه مرتکبینِ نابالغِ جرایم موجب کیفر حد یا قصاص، یعنی پسرانِ نُه تا پانزده سال تمام قمری، در فرایند رسیدگی‌های کیفری وارد شوند، صرفاً بر مبنای ماده‌ی (88) قانون جدید، به یکی از تصمیمات یا اقداماتِ تأمینی و تربیتیِ موضوع این ماده محکومیت خواهند یافت و قابل مجازات نمی‌باشند. به موجب ماده‌ی (148) قانون جدید مجازات اسلامی مصوّب 1392، «در مورد افراد نابالغ، بر اساسِ مقرراتِ این قانون، اقداماتِ تأمینی و تربیتی (نه مجازات‌های حدی، قصاص یا تعزیر) اعمال می‌شود».

رویکرد مبتنی بر قواعد و اصولِ حاکم بر «عدالت ترمیمی»، به موازاتِ جاری و ساری بودنِ «رویکرد تربیتی ـ اصلاحی و کیفری»، رویکرد تلفیقیِ غالب بر حقوق کیفری اطفال ونوجوانانِ معارضِ قانون، در دهه‌های اخیر، بویژه در اسناد و کنوانسیون‌های بین‌المللی و منطقه‌ای‌ست. به عبارت دیگر، در این رویکرد تلفیقی، در کنارِ دو مُدل «کیفری» و «تربیتی»، مُدل سومی به نام «مُدل ترمیمی» حاکم گردیده است. راه‌حل‌های اجتماعی ـ فرهنگی، پاسخ‌هایی منبعث از عدالت ترمیمی‌ست که با همکاریِ جامعه‌ی مدنی و با هدفِ آموزش‌های اجتماعیِ کودکان و نوجوانانِ معارضِ قانون به اجراء گذارده می‌شوند.(زهر، 1382، ص 56)

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:بررسی سن مسئولیت جزایی اطفال در حقوق کیفری ایران و انگلستان با در نظر گرفتن قواعد بین المللی

دسته‌ها: دسته اصلی