دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان پایان نامه :بررسی فقهی -اقتصادی بیع خیاری و پیامدهای آن

صور اگر مشکل ثبوتی یا اثباتی نداشته باشد، بر اساس ادله عامه وجوب وفاء به شرط، باید بر طبق آن عمل شود. ولی در برخی از صورتها اشکالاتی طرح شده که بررسی می شود.

 

بحث اول: رد عین ثمن یا بدل آن

شرط رد در بیع خیاری به چهار صورت متصور است:

  1. شرط رد عین ثمن
  2. شرط رد بدل ثمن با فرض عدم عین ثمن
  3. شرط رد بدل ثمن با فرض وجود عین ثمن
  4. شرط رد ثمن به صورت مطلق و بدون تعیین این جهت.

در صحت صورت اول و دوم و چهارم اشکالی نیست. اما صحت صورت سوم مورد اختلاف است. همچنین درباره صورت چهارم نیز این پرسش مطرح است که آیا در صورت وجود عین ثمن رد بدل آن کافی است یانه؟(ر.ک.شیخ انصاری،مکاسب،5/132).

  1. لفظ در دلالت بر یکی از سه صورت فوق مبهم است.

در صورت اول حکم روشن است و در صورت دوم قدر متیقن رد ثمن یه مشتری است.

 

3-6. تقسیم بیع خیاری از جهت انواع شرط رد ثمن

در مجموع نه صورت برای شرط رد ثمن تصویر شده است.

یک. شرط رد ثمن به صورت تعلیق باشد و خیار معلق به رد ثمن شود.

دو. شرط به صورت توقیت بوده و رد ثمن ظرف تحقق خیار باشد.

سه. خیار مقید به رد ثمن شرط بیع باشد؛ بدون اینکه تعلیق یا توقیت تحقق یابد. به عبارت دیگر تضییق در نفس جعل خیار باشد. در این صورت بایع در تمام وقت تعیین شده دارای خیار مقید و مضیق است.

چهار. رد ثمن قید فسخ باشد به این صورت که بایع در تمام اجزای زمان تعیین شده خیار و تسلط بر فسخ داشته داشته باشد با این شرط که فسخ هم زمان با رد ثمن یا متأخر از آن باشد.

پنج. رد ثمن فسخ فعلی باشد.

شش. رد ثمن قید انفساخ عقد باشد.

هفت. رد ثمن شرط وجوب اقاله بر مشتری باشد.


روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

بررسی فقهی -اقتصادی بیع خیاری و پیامدهای آن

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی فقهی -اقتصادی بیع خیاری و پیامدهای آن

دسته‌ها: دسته اصلی