دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان پایان نامه :بررسی فقهی -اقتصادی بیع خیاری و پیامدهای آن

آن معنی ندارد. افزون بر اینکه طریقیت به طور کلی در مثل رد مورد اشکال است. بحث در اینجا نظیر بحث در اداء دین به مال معین است؛ زیرا وصول مال معین به دائن به هر وجه ممکن، اداء نیست، بلکه باید مالک آن مال معین را برای اداء دین به دائن بدهد تا اداء دین تحقق یابد. در اینجا نیز چنین است و ثمن به ملک مشتری بر نمی گردد و خیار بدون رضایت بایعی که شرط کننده خیار است، تحقق نمی یابد. برای مثال با غضب ثمن از بایع یا ترک اداء ثمن به او در حالی که آن را مطالبه کرده است رد محقق نمی شود و خیار تحقق پاسخ اول: این پاسخ متعلق به شیخ انصاری است، ایشان می فرماید: تحقق سبب خیار-یعنی عقد_در صحت اسقاط کافی است. (شیخ انصاری، مکاسب، 5/135).

دو اشکال به این پاسخ شده است:

اشکال اول: اسقاط منجز معقول نیست زیرا حق منجزی وجود ندارد تا اسقاط منجز شود. اگر اسقاط معلق باشد گرچه معقول است ولی عموم یا اطلاقی وجود ندارد تا دلالت بر نفوذ انشاء اسقاط به نحو منجز یا معلق نماید بلکه تنها اجماع وجود دارد بر اینکه«لکل ذی حق اسقاط حقه» و این مطلب در موردی است که حقی وجود داشته باشد و اسقاط آن فعلی باشد…. اگر اسقاط به سبب خیار تعلق گیرد اشکال این است که سبب به ما هو هو جزو حقوق نیست تا آنکه قابل اسقاط باشد و وجود سبب به تنهایی مصحح اسقاط سبب نیست.

حضرت امام (ره) نیز همین اشکال را کرده و می فرمایند:

«تحقق سبب موجب خروج آن از اسقاط ما لم یجب نمی شود و استحاله را دفع نمی کند. ».

اشکال دوم: اولا رد نیز همچون عقد جزء سبب است و ثانیاً برهانی که برای عدم اسقاط ما لم یجب اقامه شده است بین تحقق سبب و عدم تحقق آن فرقی نمی گذارد. (محمد صادق روحانی، فقه الصادق، 17/147).

پاسخ دوم: این پاسخ را نیز شیخ انصاری بیان کرده اند ایشان فرموده اند: مشروط ٌ له مالک خیار قبل از رد است ولو از این حیث که مالک ردی است که موجب خیار است؛ بنابراین می تواند خیارش را ساقط نماید. (شیخ انصاری، مکاسب، 5/135).

اشکال اول: مرحوم اصفهانی ابتدا از کامات شیخ چنین استظهار می نماید که مورد نظر شیخ، صورتی است که اسقاط متعلق به حق رد باشد؛ زیرا شیخ ادعا کرد که بایع ردی که موجب ملکیت خیار است را مالک است، سپس می فرمایند: در این صورت اشکال این است که اگر مراد تملک رد مجرد سلطنت شرعی بر رد باشد از سنخ سلطنت مردم بر نفس های خود، چنین سلطنتی جزو حقوق نیست تا قابل اسقاط باشد بلکه بایع می تواند ثمن را رد کند و مالک مبیع شود و می تواند آن را رد نکند و مال مبیع نشود. تفرق نیر که مبدأ خیار حیوان است، همین گونه است. یعنی بایع میتواند جدا شود و برای او حق خیار ثابت گردد و میتوان جدا نشود و در نتیجه حقی برای او به وجود نیاید، بنابراین وجهی برای فرق بین این خیار و خیار حیوان (آنچه در کلمات شیخ بود) وجود نخواهد داشت.


روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

بررسی فقهی -اقتصادی بیع خیاری و پیامدهای آن

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی فقهی -اقتصادی بیع خیاری و پیامدهای آن

دسته‌ها: دسته اصلی