دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان پایان نامه :بررسی فقهی -اقتصادی بیع خیاری و پیامدهای آن

اشکال پنجم: این پاسخ اگر تمام باشد مستلزم جواز اسقاط قبل از عقد نیز هست زیرا بایع مالک سبب خیار یعنی عقد نیز هست. و فرق بین سبب؛ یعنی عقد و شرط؛ یعنی رد و التزام به کفایت ملکیت دومی و عدم کفایت ملکیت اولی، تحکم است. (سید محمد صادق روحانی، فقه الصادق، 17/صص 147-148).

پاسخ سوم: مرحوم نائینی معتقدند همچنانکه در وجه دوم و سوم و در کلام شیخ اسقاط خیار صحیح است؛ (یعنی صورتی که رد شرط فسخ باشد و صورتی که رد فسخ فعلی باشد. )زیرا بایع مالک خیار است به همین ترتیب در وجه اول در کلام شیخ نیز گرچه به دلیل اینکه خیار بالفعلی وجود ندارد اسقاط خیار جایز نیست ولی اسقاط شرط جایز است زیرا بایع مالک شرط است. ایشان می فرماید: برای آنکه اسقاط خیار یا شرط از اسقاط مالم یجب خارج شود باید افزون بر تحقق سبب خیار یا شرط، که همان عقد است، کسی که این دو را ساقط می کند مالک این دو نیز می باشد. در نتیجه در صورتی که خیار ثابت باشد ذوالخیار می تواند آن را ساقط کند و در صورتی که خیار ثابت نباشد مثل صورتی که خیار مقید به رد است یا رد شرط اقاله یا بیع دوم است می تواند شرط را اسقاط کند زیرا در این صورت بایع مالک شرط است. (خوانساری، منیه الطلاب، 3/86-87).

 

  1. انقضای مدت و عدم رد ثمن

شیخ انصاری یکی از مسقطات را انقضای مدت مقرر و عدم رد ثمن یا بدل آن ( در صورتی که رد بدل در صورت تلف عین شرط شده باشد یا اطلاق را حمل بر اعم از رد عین و رد بدل کنیم) ذکر نموده است. پس از ایشان نیز کسی در این امر خدشه نکرده زیرا این در حقیقت مقتضای مفهوم شرط است. شرط این بود که اگر بایع پس از یک سال ثمن را رد کرد خیار فسخ داشته باشد. مفهوم آن این است که اگر یک سال گذشت و ثمن را رد نکرد خیار فسخ نداشته و بیع لازم شود و مفهوم شرط نیز همچون منطوق آن حجت است. بر این اساس در اصل این مطلب بحثی نیست. شیخ انصاری در ادامه دو فرع را مطرح می کند:

  1. اگر مردود با ثمن در جنس متفاوت باشد.
  2. اگر مردود معیب باشد.

در اینکه اگر غیر جنس را بدهد رد تحقق نیافته بحث و اختلافی نیست. زیرا آنچه رد شده غیر از آن چیزی است که شرط رد آن شده و آنچه شرط رد آن شده به مشتری برگردانده نشده است. در صورتی که مردود معیب باشد محل خلاف است که آیا رد تحقق یافته و بایع خیار فسخ دارد یا نه؟شیخ انصاری معتقد است در محقق خویی نیز در این قیاس اشکال می کنند و معتقدند که باب بیع با ما نحن فیه متفاوت است. ایشان در مقام بیان می فرمایند: در بیع مصداق معیب حقیقتاً مصداق ثمن کلی است و به عبارت دیگر در بیع دو معامله واقع می شود یکی بیع متاع معین یا کلی به ثمن کلی که به سبب ایجاب و قبول

روی لینک زیر کلیک نکنید برای دیدن جزییات این پایان نامه به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید

(فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه با فرمت ورد):

بررسی فقهی -اقتصادی بیع خیاری و پیامدهای آن

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی فقهی -اقتصادی بیع خیاری و پیامدهای آن

دسته‌ها: دسته اصلی