دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 بررسی فقهی و حقوقی آثار حکم موت فرضی بر غائب مفقود الاثر

در صورتی که ورثه غائب در ایران معلوم نباشد، دادگاهی صالح است که غائب در آن جا مال دارد.

دادگاهی می تواند  علاوه بر امین یک یا چند نفر را به عنوان ناظر معین نماید. (ماده 111 ق.ا.ح) . ناظر ممکن است اطلاعی باشد.

لازم و ضروری است  که امین قبل از مداخله در امور مالی غائب، صورت جامعی از کلیه دارایی و دیون و اسناد تهیه کند و یک نسخه از آن را برای قاضی و دادگاه بفرستد تا چنانچه  بعداً موضوع مورد اختلاف قرار گرفت، اشکالی پیش نیاید. ( ماده 1236 ق . م).

امین باید به سراغ دیون و اموالی که غائب نزد دیگران دارد برود و آنها را تا جای امکان مطالبه و جمع آوری کند. یکی از امور بسیار مهمی که امین باید بدان توجه داشته باشد نفقه افراد واجب النفقه می باشد. در دین مبین اسلام نفقه در جایی واجب و در جایی دیگر مستحب شمرده شده است که نشانه مهم بودن این امر است. قانون امور حسبی در ماده 147 به این مهم اشاره کرده است: « نفقه اشخاص واجب النفقه غائب و دیون غائب از وجوه نقد یا منافع اموال او داده می شود و در صورت عدم کفایت از  اموال منقوله فروخته خواهد شد و اگر اموال منقول هم کافی نباشد، از اموال غیر منقول فروخته خواهد شد.»

عزل امین گاهی به موجب فقدان یا از دست دادن صفت امانت می باشد. گاهی امین اعمالی مرتکب می شود که تقاضای دادستان برای عزل امین را در پی دارد و گاهی امین به صورت قهری، منعزل می شود. ( به موجب حجر). البته نباید مواد 135 و 136 قانون امور حسبی که به سمت امین پایان می دهد را فراموش کرد. در تمامی این موارد، عزل امین به حکم دادگاه صورت می گیرد.

بعد از گذشتن 2 سال از تاریخ آخرین خبری که از غائب به دست آمده، ورثه او می توانند از دادگاه درخواست کنند که دارایی غائب به تصرف آن ها قرار گیرد. این درخواست نیاز به تقدیم دادخواست نمی باشد و قانونگذار صریحاً واژه درخواست را به کار برده که آن هم باید کتبی باشد. از آن جایی که ورثه برای تصرف موقتی اموال غائب باید تضمین بدهد و  ورثه ای که خود نیز غائب باشد و اموال به امین او سپرده می شود، آیا امین او نیز مکلف به سپردن تامین می باشد؟ به نظر برخی حقوقدانان اخذ تضمین از امین وارث الزامی نمی باشد. زیرا فرض مصرف و اتلاف اموال در مورد او نشده است. ولی به عقیده ما این نظر توجیه پذیر نمی باشد. از آن جایی که قانونگذار در بحث تصرف موقت اموال، برای سپردن اموال نزد هر شخص آنان را مکلف به دادن تامین نموده است، به طور امین ورثه ای که خود غائب است را می توان از دادن تامین معاف دانست؟ در این جا نمی توان از ماده 1013 ق  م که اخذ تضمین از امین غائب اول را الزامی ندانسته، وحدت ملاک گرفت. در نتیجه بهتر است این امین را نیز مکلف به دادن تامین نمود.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:بررسی فقهی و حقوقی آثار حکم موت فرضی بر غائب مفقود الاثر

دسته‌ها: دسته اصلی