دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 بررسی فقهی و حقوقی آثار حکم موت فرضی بر غائب مفقود الاثر

مبحث سوم-:مفهوم موت و اقسام آن

موت در لغت به معنای مرگ، مردن، درگذشت و وفات است. در فقه عبارت است از برون رفتن روح از تن آدمی است، به نحوی که از تحرک و جنبش بازمانده و جسم پس از مرگ به منزله جمادات خواهد بود. که در حقوق انگلیس از آن به death تعبیر می شود.

امروزه موت را به فوت طبیعی و موت فرضی که در قانون به تعریف آن پرداخته شده است تقسیم می شود. موت فرضی برای شخص غائب مفقودالاثر صادر می شود. در قوانین سابق جهان علاوه بر موت طبیعی موت حکمی یا مدنی نیز وجود داشت. در حقوق سابق فرانسه انسان در صورت ارتکاب بعضی از جنایات محکوم به موت مدنی می شد به این معنی که شخصیت خود را از دست می داد. با اینکه هنوز در قید حیات به سر می برد.[1]

در حقوق اسلام نیز چنین قاعده ای در مورد مرتد فطری وجود دارد: مرتد  فطری (کسی که لااقل یکی از والدینش مسلمان است و خود با اینکه به دنیا آمد، پس از بلوغ و اظهار اسلام، از اسلام برگردد) به اعدام محکوم می شود، مگر اینکه زن باشد و اگر زنده بماند در حکم مرده است، توبه او قبول نمی شود و شخصیت خود را از دست می دهد و بدین جهت اموالش باید بین وراث تقسیم شود. ازدواج او نیز منحل می شود و زنش می تواند پس از انقضای عده وفات شوهر کند. اگر مرتد فطری زن باشد، توبه اش قبول می شود و هرگاه توبه نکند به حبس ابد محکوم می شود. و مرتد ملی (کسی که کافر به دنیا آمده ولی پس از رسیدن به سن بلوغ مسلمان شد. و آنگاه از اسلام برگشته است) توبه داده می شود و اگر توبه نکرد، اعدام می شود و شخصیت حقوقی او از زمان مرگ زایل می گردد[2].

در تعریف مرگ آمده است: « مرگ یک پدیده طبیعی و زیست شناسی است و به از بین رفتن قطعی و برگشت ناپذیر اعمال قلبی و عروقی و تنفسی و حس و حرکت گفته می شود، چه فقدان قطعی آن ها ست که بر مرگ حتمی سلول های مغزی که قاطع ترین علامت مرگ است را صحه گذارد. [3]

در نهایت امروزه موت به طبیعی و فرضی تقسیم می شود که ما در این پایان نامه تلاشمان بر توضیح موت فرضی و آثار حکم موت فرضی بر زندگی غائب مفقود الاثر از جمله نکاح و دارایی و … غائب مفقود الاثر می باشد.

[1] – صفایی، سید حسین، سید مرتضی قاسم زاده، پیشین، ص 53

[2] – شرح لمعه، ج2، ص 368 و 369

[3] – قضایی، صمد، پزشکی قانونی، ج 3، دانشگاه تهران، ص 30، 1368

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:بررسی فقهی و حقوقی آثار حکم موت فرضی بر غائب مفقود الاثر

دسته‌ها: دسته اصلی

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 بررسی فقهی و حقوقی آثار حکم موت فرضی بر غائب مفقود الاثر

مبحث چهارم- مفهوم غیبت

این گفتار در 3مبحث گنجانده شده است. علل غیبت و حکم دادگاه، غائب و بقای زوجیت و عناصر تحقق مفهوم حقوقی غیبت این مبحث را تشکیل می دهند

گفتار اول : موارد تشکیل دهنده مفهوم غیبت

برای این که غیبت در مفهوم حقوقی خودش معنا پیدا کند، باید چندین عنصر در کنار هم جمع آید که تمامی حقوقدانان در بیانات خود تقریباً به این سه عنصر پرداخته اند و شرط تحقق مفهوم حقوقی غیبت را این 2 عنصر دانسته اند.

به موجب ماده 1011 ق م « غایب مفقود الاثر کسی است که از غیبت او مدت بالنسبه مدیدی  گذشته و از او به هیچ وجه خبری نباشد» با توجه به این تعریف شرایط تحقق مفهوم حقوقی غیبت از قرار زیر است.

الف) غیبت: نخستین عنصر تعریف حقوقی غائب، غیبت است. یعنی غیبت از اقامتگاه (محل سکونت یا محل کار) که همان مرکز مهم امور شخص می باشد. غیبت در مقابل حضور به کار می رود چون هیچ گونه اطلاعی از شخص غائب در دسترس نیست، بحث از قرب و بعد مکانی موضوعاً منقضی است، زیرا در صورت معلوم بودن مکان فرد عنوان غائب بر وی صدق نمی کند و چنین شخصی از شمول مقررات غائب مفقود الاثر خارج است. به طور خلاصه غیبت از اقامتگاه قانونی از مهمترین عناصر تعریف مورد نظر می باشد[1].

ب) سپری شدن زمان نسبتاً طولانی : اگر شخصی برای مدت کمی از اقامتگاه خود دور شده باشد هر چند که هیچ گونه خبری از وی در دسترس نباشد ، غائب مفقودالاثر نیست. همسر وی نمی تواند تقاضای طلاق کند و در خصوص اموال او هم نمی توان مقررات مربوط به غائب را مورد اجرا گذاشت حتی اگر غیبت شخص طولانی باشد اما از نظر عرف بلد، مراجعت غائب قطعی و مسلم باشد، چنین شخصی غائب مفقوالاثر نیست. البته ملاک و معیار مشخصی برای کوتاه یا طولانی بودن زمان غیبت ارائه نشده است. به نظر می رسد که تشخیص موضوع باید به عرف واگذار شود. با توجه به این که تشخیص و نظر عرف نسبت به این امر در شرایط مختلف و به اقبار از منه  و امکنه متغیر و متفاوت است، دادگاه ها در خصوص مورد با توجه به عرف اظهار نظر خواهند نمود، بنابراین تعیین زمان مشخصی از پیش لازم و مناسب نیست. [2]

[1]– قاسم زاده، سید مرتضی، صفایی، سید حسین، پیشین، ص 56

[2] -قاسم زاده،مرتضی: پیشین، ص 56 و 57.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:بررسی فقهی و حقوقی آثار حکم موت فرضی بر غائب مفقود الاثر

دسته‌ها: دسته اصلی