دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 بررسی فقهی و حقوقی آثار حکم موت فرضی بر غائب مفقود الاثر

مبحث دوم: نفقه زوجه غائب مفقود الاثر

نفقه در لغت به این معنی است: آنچه انفاق می کنند. هزینه صدف و خرج معیشت عیال و اولاد و انفقات و انفاق می گویند.[1]

در عقد دائم نفقه زن بر عهده شوهر است ( ماده 1106 قانون مدنی) در نکاح منقطع نیز ممکن است الزام به انفاق شرط شود و این شرط ممکن است ناشی از بنای دو طرف یا عرف و یا به طور ضمنی باشد.[2]  نفقه اولاد نیز بر عهده پدر و در نبود پدر، جد پدری و در نبود جد پدری یا عدم قدرت آن ها بر عهده مادر خواهد بود. (ماده 1199) همچنین نفقه ابوین با رعایت الاقرب فالاقرب بر عهده اولاد و اولادِ اولاد است. ( ماده 1200 قانون مدنی). با توجه به این مواد قانونی ملاحظه می شود که قانونگذار، تکلیف انفاق را به برخی افراد واگذار کرده است.

در بین فقهای امامیه اختلاف نظر وجود دارد بر این که آیا زوجه غائب مستحق نفقه می باشد یا خیر.

امام خمینی در کتاب تحریر الوسیله زن را مستحق نفقه دانسته است.[3]

قانون مدنی در این مورد ساکت است و حکمی ندارد. به نظر می رسد اگر قبل از صدور حکم موت فرضی دادگاه صالح نیاز به ادله ای که ذکر شد، در مواد (خوف و عسر و حرج مبادرت به صدور حکم طلاق و اجرای صیغه آن بنماید، در مدت زمان عده زن استحقاق دریافت نفقه را خواهد داشت زیرا چنین زنی در حکم مطلقه رجعیه است. به ویژه اگر اجرای صیغه طلاق توسط ولی زوج باشد. اتخاذ این شیوه قوی و محکم است اما اگر پس از انقضای زمان های مقرر که به حکم عرف امثال غائب در آن مدت زنده فرض نمی شود، دادگاه مبادرت به صدور حکم موت فرضی نماید. نباید آثار و احکام موت فرضی را بر آن بار نمود و دلیلی بر تادیه نفقه چنین زنی در زمان عده وجود ندارد. [4]

[1] – عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، انتشارات امیرکبیر، ص 1167، چاپ بیست و سوم، 1382.

[2] – کاتوزیان، ناصر، پیشین، ص 666

[3] – الموسوی الخمینی، تحریر الوسیله ، ج2، ص 343.ترجمه علی اسلامی،چاپ دفتر انتشارات اسلامی،1369

[4] – قاسم زاده، سید مرتضی، پیشین، ص 230

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:بررسی فقهی و حقوقی آثار حکم موت فرضی بر غائب مفقود الاثر

دسته‌ها: دسته اصلی