دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 بررسی فقهی و حقوقی آثار حکم موت فرضی بر غائب مفقود الاثر

نتیجه گیری

 

غائب مفقودالاثر  اصطلاحی است که قانونگذار در ماده 1011 ق م آن را این چنین تعریف کرده است: « غائب مفقود الاثر کسی است که از غیبت و  مدت بالنسبه مدیدی گذشته و از او به هیچ وجه خبری نباشد.» غیبت در این صطلاح زمانی معنای واقعی خود را می دهد که ما از زنده بودن یا نبودن شخص اصطلاعی نداشته باشیم.» در فقه به کسی که مدت بالنسبه مدیدی از اقامتگاه و محل سکونت خویش دور شده است و  هیچگونه خبری از او در دست نیست، غائب مفقودالاثر می گویند. به نظر ما بهتر بود واژه مفقودالاخبر در قانون می آمد.

برای حفظ و نگهداری از اموال غائب، لازم است امینی تعیین شود. قبل از شروع مرحله تعیین امین چون لازم است در مواردی که فوریت ایجاب می کند مقامی مسوول اداره اموال باشد و نسبت به امر فوری اتخاذ تصمیم کند، لذا ماده 113 قانون امور حسبی مصوب 1319 می گوید: « حفظ و نظارت اموال در مواردی که محتاج به تعیین امین است، مادام که امین معین نشده، به عهده دادستانی است که اموال در حوزه او یافت می شود. » تمامی افرادی که ذی نفع می باشند می توانند از دادگاه تقاضای تعیین امین برای حفظ اموال غائب را بنمایند.

ماده 126 قانون امور حسبی دادگاه آخرین اقامتگاه غائب را نسبت به رسیدگی به امور غائب مفقودالاثر صالح می داند. اگر آخرین اقامتگاه غائب خارج از کشور باشد، ماده 127 همین قانون دادگاهی را صالح دانسته است که آخرین محل سکونت غائب در حوزه آن بوده است. اگر غائب در ایران محل سکونت و اقامتگاه محل آن نامعلوم باشد، دادگاهی صالح است که ورثه غائب در آن محل اقامت یا سکنی دارند. (ماده 128 ق. ا. ح).

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:بررسی فقهی و حقوقی آثار حکم موت فرضی بر غائب مفقود الاثر

دسته‌ها: دسته اصلی