دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 بررسی فقهی و حقوقی جرم سرقت در قانون مجازات 1392

عنصر قانوني

رکن سوم از عناصر سه گانه جرم عنصر قانوني است که بر اساس نوع تخلف صورت گرفته، فرد يا يک گروه با توجه به ميزان درجه ارتکابي بر اساس قانون مجازات مي شود.اين سوال به ذهن متبادر مي شود که آيا اين عنصر در تمامي جرائم صادق است ؟ با کمي تعمق و تامل به اين نتيجه مي رسيم که عنصر قانوني مي تواند در تمامي جرائمي که عمداً يا سهواً حاصل مي شود مصداق داشته باشد. «جرائم جزايي به طور دقيق و به صورت مواد قانوني توسط مقنن، تعيين شده و هر يک ارکان مخصوص به خود را دارد. بنابراين جرم جزايي عبارت از نقض متني از متون خاص قانوني است.» [1].

عنصر قانونی جرم سرقت که شامل چندین ماده قانونی است که ذکر خواهد شد:

الف ) مواد 185 و 197 تا 203 قانون مجازات اسلامی که عنصر قانونی جرم سرقت حدی می‌باشد.

ب) مواد 651 تا 667 ق.م.ا و نیز مواد 544، 545، 546، 559، 683 و 684 ق.م.ا[2]

ج) مواد 88 تا 92 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382

د) ماده واحده لایحه قانون راجع به تشدید مجازات سارقین مسلح که وارد منزل یا مسکن اشخاص می‌شوند مصوب 1333

هـ) ماده واحده قانون مجازات سرقت مسلحانه از بانکها و صرافی‌ها مصوب دی ماه 1338

ز) قانون تشدید مجازات رانندگان متخلف مصوب 1335. همه موارد فوق جز بند الف، عنصر قانونی جرم سرقت تعزیری می‌باشد. [3]

[1] هوشنگ شامبياتي ، حقوق جزاي عمومي ج1 چ10 -1380 صص228-265

[2] ق.م.ا به معنی: قانون مجازات اسلامی می‌باشد.

[3] جیب زاده، محمد جعفر؛ سرقت در حقوق کیفری ایران، تهران، دادگستر، 1385، چاپ اول، ج اول، ص 38

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:بررسی فقهی و حقوقی جرم سرقت در قانون مجازات 1392

دسته‌ها: دسته اصلی