دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 بررسی فقهی و حقوقی جنایت علیه مهدورالدم

گفتار اول-مهدورالدم مطلق

گروهی که به سبب جرائم و جنایاتی که مرتکب شده اند در برابر همه مسلمانان مهدورالدم قلمداد می گردند. برخی این دسته از مهدورالدم را ذاتی نامیده اند .[1]

گفتار دوم-مهدورالدم نسبی

گروهی که به سبب ارتکاب جرم در برابر شخص یا اشخاص معینی مهدورالدم قلمداد می گردند که برخی آنها را مهدورالدم عرضی نامیده اند.از این رو چنانچه افراد دیگري غیر از کسانی که قتل مجنی علیه به وسیلۀ آنها مشروع قلمداد شده است مرتکب جنایت بر او شوند نسبت به فعل ارتکابی ضامن بوده و بر حسب مورد محکوم به قصاص یا دیه خواهند شد.[2]

4 جرایمی که باعث مهدورالدم شدن مرتکب می گردند دو شرط اساسی باید داشته باشند.

اولاً: باید داراي مجازات مشخص و تعیین شده از ناحیه شارع باشند که تنها در جرایم حدود و قصاص مجازات معین است.

ثانیاً : مجازات آنها باید حد قتل و قصاص نفس باشد .[3]

مبحث چهارم-مهدورالدم بودن یک انسان یا ذاتی است یا عرضی

با توجه به این اصل اولی درشریعت اسلام، مصونیت جان و مال انسان هاست وعلّت اساسی این مصونیت دو چیز است یکی ایمان و دیگري امان، اگر این دو علت از بین برود، طبعاً مصونیت جان و مال نیز ازبین میرود. بنابراین اگر کسی مؤمن نباشد و در امان مسلمان ها نیز نباشد و به اصطلاح کافر حربی و یا مرتد باشد از مصونیت جانی و مالی برخوردار نیست و طبعاً کشتن چنین انسانی موجب قصاص نخواهد بود. در مورد کشتن اهل ذمه، اگر چه بنا به عقیده اکثر فقها قصاص وجود ندارد، ولی قطعاً چنین عملی جرم و قابل مجازات است و در صورت تکرار، موجب قصاص نیز می گردد.[4] بنابراین مهدورالدم بودن ذاتی، به سبب کفر و ارتداد است و خارج شدن از این وضعیت به دو طریق امکان پذیر است: یکی پذیرفتن دین اسلام و دیگري عقد قرار داد با مسلمان ها. البته کشتن انسانی که به سبب کفر یا ارتداد، مهدورالدم می باشد، باید با اذن حاکم اسلامی باشد و اگر کسی بدون اذن او اقدام نماید، مرتکب عملی شده است که قابل تعزیر است. البته در همین مورد نیز به اعتقاد بسیاري از فقها اذن حاکم اسلامی لازم است.[5]

[1] شهید اول، محمد بن جمال الدین، کتاب الدروس، چ 2، قم، انتشارات صادقی، 1406، ص 165

[2] آزمایش، علی، «بررسی تحلیلی از ماده 179 قانون کیفر همگانی»، مجله حقوق مردم، ش33 و 34، 1352.

[3] .همان،ص157

[4] .یزدانیان، محمد رضا، جرایم علیه مهدور الدم، مجله دادرسی، شماره 19

[5] حائری شاهباغ، علی، شرح قانون مجازات عمومی، فومن، مؤسسه مطبوعاتی آرش، 1353، ص 90.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:بررسی فقهی و حقوقی جنایت علیه مهدورالدم

دسته‌ها: دسته اصلی