دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 بررسی فقهی و حقوقی جنایت علیه مهدورالدم

بند دوم-دیدگاه فقهای شیعه

به اجماع فقهای شیعه گوینده ناسزا به پیامبر(ص) یا یکی از معصوم(ع) یا حضرت فاطمه زهرا(س) به صورت مطلق و نسبت به همه اشخاص مهدورالدم است و ساب النبی تنهامصداقی است که مورد اتفاق فقها ست که هرکس شنید، می تواند مرتکب را به قتل برساند ومعمولا با عبارت یجوز لسامعه قتله مهدورالدم بودن مطلق ساب النبی درکتب فقهی شیعه مطرح شده است.[1]

مرحوم صاحب جواهر در شرح عبارت محقق که قتل ساب النبی را جایز می داندمی نویسد:

بلکه قتل ساب النبی واجب است و در مساله اختلافی میان فقها نیست. علاوه بر وجود اجماع محصل و منقول، نصوص متعددی بر این امر دلالت دارند از جمله درخبر هشام بن سالم از امام صادق(ع) نقل شده که درمورد ناسزا گویی به حضرت رسول(ص) سوال شد. فرمود: هرکس زودتر فرصت یافت، دشنام دهنده را بکشد و نیازی به اذن وحکم امام نیست . [2]

همچنین صاحب جواهر همین حکم را درخصوص سب یکی از ائمه معصوم(ع) بیان و ادعای اجماع کرده است. و درکتب روایی احادیث متعددی دال برمباح الدم بودن ناسزا گوبه ائمه اطهار(ع) نقل شده است که به جهت اختصار به دو حدیث اشاره می کنیم:[3]

درصحیح هشام بن سالم آمده است:

به امام صادق(ع) عرض کردم: حکم دشنام دهنده به علی(ع) چیست؟ حضرت فرمود: به خداقسم خون او مباح است . علی بن حدید ازرجال کشی روایت کرده:

شخصی از امام موسی بن جعفر(ع) سوال کرد:

من از محمد بن بشیر شنیدم که تو امام و حجت بین ما و خدا نیستی. امام(ع) فرمود: خداوند اورا لعنت کند و گرمی شمشیر را به او بچشاند و به بدترین وضعی او را بکشد. سوال کردم: وقتی این جمله را شنیدم آیا خون او برای من مباح است همان گونه که خون دشنام دهنده به رسول خدا(ص) مباح است؟ فرمود: خداوند خون او را حلال کرده برای تو و برای هر کس که این توهین را بشنود و…[4]

[1] . الحر العاملی، محمد بن الحسن، وسائل الشیعه، ج 18، ص 504، ح 6، بیروت، داراحیاء التراث العربی

 

[2] . نجفی، محمد محسن، جواهر الکلام، ج 41، ص 555 و شهید ثانی، مسالک الافهام (تهران: مرکز نشر دانشگاهی)

 

[3] . الزبیدی، مرتضی، تاج العروس من جواهر القاموس، بیروت، دارالفکر، 1414، ه. ق.

[4] . نجفی، محمد محسن، جواهر الکلام، ج 41، ص 555 و شهید ثانی، مسالک الافهام (تهران: مرکز نشر دانشگاهی)

 

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:بررسی فقهی و حقوقی جنایت علیه مهدورالدم

دسته‌ها: دسته اصلی