دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 بررسی فقهی و حقوقی جنایت علیه مهدورالدم

گفتار ششم-قتل مستحق قصاص

فقهای اهل سنت و شیعه اتفاق نظر دارند که مستحق قصاص، به صورت مطلق مهدورالدم نیست و فقط نسبت به اولیای دم یعنی کسانی که شرعا حق قصاص برای آنها ثابت است خونش مباح است و چنانچه غیر اولیای دم کسی مستحق قصاص را به قتل برساند، مرتکب قتلی شده که مستوجب قصاص است.[1]

عبدالقادر عوده دیدگاه اهل سنت را این گونه نقل می کند:

مهدورالدم بودن در قصاص نسبی است و جانی فقط نسبت به مجنی علیه (در قصاص عضو) یااولیای دم خونش مباح است و نسبت به افراد دیگر، محقون الدم است و علت نسبیت این است که قصاص، حق است و واجب نیست و جانی فقط نسبت به صاحب حق، مهدورالدم است وچنانچه شخصی اجنبی حتی بعد از حکم به قصاص مرتکب قتل جانی شود، مرتکب قتل عمدشده است زیرا محقون الدم را کشته و رای جمهور فقهای اهل سنت، همین است.[2]

مرحوم محقق از فقهای شیعه دراین خصوص می فرماید:

اگر بر مسلمانی قصاص واجب شود و غیر ولی دم او را بکشد، قاتل مستحق قصاص است.[3]

صاحب جواهر در شرح این عبارت می نگارد:

دراین حکم اشکال و اختلافی میان فقها نیست به جهت عموم ادله قصاص و این که استحقاق قصاص نسبت به شخصی، باعث سقوط احترام نفس به صورت مطلق نمی شود .

قانون گذار ایران نیز به تبع نظریه فقها علان می دارد:

کسی که محکوم به قصاص است، باید با اذن ولی دم اورا کشت. پس اگر کسی بدون اذن ولی دم اورا بکشد، مرتکب قتلی شده که موجب قصاص است.

نتیجه این که محکوم به قصاص فقط نسبت به اولیای دم مهدورالدم است و نسبت به سایراشخاص، خونش محترم است.[4]

[1] . گلدوزيان، ايرج، بايسته هاي حقوق جزاي عمومي،‌چاپ اول، تهران، ميزان، 1377

[2] . نجفی، محمد محسن، جواهر الکلام، ج 41، ص 555 و شهید ثانی، مسالک الافهام (تهران: مرکز نشر دانشگاهی)

[3] . محسنی، مرتضی، دوره حقوق جزای عمومی(پدیده جنائی)، ج 2، چاپ اول، تهران، گنج دانش، 1375

 

[4] . نجفی، محمد محسن، جواهر الکلام، ج 41، ص 555 و شهید ثانی، مسالک الافهام (تهران: مرکز نشر دانشگاهی)

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:بررسی فقهی و حقوقی جنایت علیه مهدورالدم

دسته‌ها: دسته اصلی