دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 بررسی فقهی و حقوقی رحم اجاره ای

مبحث پنجم- نسب طفل

نسب از نظر لغوي به معني قرابت و علاقه و رابطه بين دو شيء است و در زبان فارسي آن را نژاد مي گويند.

چنانكه معلوم است نسب عبارت از رابطة خويشاوندي است كه از راه خون، بين دو يا چند شخص برقرار مي شود.

تعريف ديگري براي نسب بيان شده كه هر كدام به نوعي به رابطة طبيعي و خوني بين طفل و پدر و مادري كه با هم نزديكي داشته اند اشاره مي كند:

صاحب جواهر در تعريف نسب مي نويسد: نسب عبارت است از منتهي شدن ولادت شخصي به ديگري مانند پدر و پسر يا انتهاي ولادت دو شخص به ثالث، مانند دو برادر و پدر تعريف صاحب جواهر به نوعي بيان كننده منشأ اعتبار رابطة نسبي است.

دكتر سيد حسن امامي، نسب را چنين تعريف كرده است: «نسب امري است كه به واسطة انعقاد نطفه از نزديكي زن و مرد به وجود مي آيد. از اين امر، رابطة طبيعي خوني بين طفل و آن دو نفر كه يكي پدر و ديگري مادر باشد موجود مي گردد. [1]

آقاي محمد عبده بروجردي مي نويسد: «نسب علاقه‌اي است بين دو نفر كه به سبب توليد يكي از آنها از ديگري يا تولدشان از شخص ثالث حادت مي شود»

استاد سيد علي علوي قزويني در مقاله آثار حقوقي تلقيح مصنوعي انسان ايرادي به تعاريف فوق وارد دانسته اند كه ضمن آوردن متن آن براي تنوير ذهن خوانندگان به ضرورت چنين ايرادي صحه مي گذاريم:

«ايرادي كه بر تعاريف فوق وارد است اينكه نسب را به امر حاصل از انعقاد نطفه زن و مرد تعريف كرده اند، ولي حقيقت اين «امر» را تببين نكرده اند كه آيا اين امر، يك رابطة اعتباري و قراردادي است يا تكويني و واقعي و چون در مقام تعريف بايد از الفاظ مبهم پرهيز شود، از اين رو تعاريف فوق موجه به نظر نمي آيد. با توجه به عدم تعريف ماهيت نسب از سوي شارع يا قانونگذار شايد بتوان ادعا كرد كه مقنن در رابطه با حقيقت نسب از عرف پيروي مي كند و همان معنايي را كه عرف از نسب به دست مي دهد شناسايي نموده است، زيرا اگر مقنن اصطلاح ديگري غير از معناي عرفي نسب، در نظر داشت، منطق تقنين اقتضا مي كرد كه معني مورد نظر را بيان نمايد تا تأخير بيان از زمان احتياج لازم نيايد و به اصطلاح اصولي در مورد عنوان نسب حقيقت شرعيه يا قانوني وجود ندارد. با توجه به همين مطلب معلوم مي شود كه تعاريف مذكور در صدد تبيين حدود معناي عرفي نسب بر آمده اند، اگر چه بعضي از اين تعاريف خالي از ايراد نيستند. به هر حال چون قانونگذار در تبيين ماهيت نسب از عرف تبعيت كرده است، لازم است ابتدا معناي عرفي را بيان نموده، سپس تصرفاتي را كه قانونگذار در اين معناي عرفي به عمل آورده است را متذكر شويم. [2]

[1] – امامی، سیدحسن(1370)، حقوق مدنی، تهران: کتابفروشی اسلامیه.ص۵۷

[2] – علوي قزويني ، ع ، 1380,مجموعه مقالات روشهاي نوين توليد مثل انساني از ديدگاه فقه،ص۶۱

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود از لینک زیر

 دانلود پایان نامه:بررسی فقهی و حقوقی رحم اجاره ای 

دسته‌ها: دسته اصلی